La historia

Siete reyes sitian a KushinagaraSiete reyes sitian a Kushinagara - Historia

සාංචි ස්තූපය ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ රායිසේන් දිස්ත්‍රික්කයේ සාංචි නගරයේ පිහිටා ඇත. එය මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි අගනුවර වන භෝපාල් සිට කිලෝමීටර 46 ක් (සැතපුම් 29) ඊසානදිගට වන්නට පිහිටා තිබේ.

සාංචියේ මහා ස්තූපය ඉන්දියාවේ පැරණිතම පාෂාණමය ඉදිකිරීමක් වන අතර, එය ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ වැදගත් ස්මාරකයක් වේ. [1] මෙහි මුල් නිර්මාණය ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ අශෝක අධිරාජයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. එහි ගර්භය සරල අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොළු ව්‍යූහයක් වූ අතර, එහි බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් තැන්පත් කොට තිබිණි. Fue coronado por el chhatri, una estructura similar a una sombrilla que simboliza un alto rango, que estaba destinada a honrar y albergar las reliquias. El trabajo de construcción original de esta estupa fue supervisado por Ashoka, cuya esposa Devi era hija de un comerciante de la cercana Vidisha. Sanchi también fue su lugar de nacimiento, así como el lugar de la boda de ella y Ashoka. En el siglo I a. C., se agregaron cuatro toranas (puertas ornamentales) elaboradamente talladas y una balaustrada que rodeaba toda la estructura. La Estupa Sanchi construida durante el período Maurya estaba hecha de ladrillos. El compuesto floreció hasta el siglo XI.

Sanchi es el centro de una región con una serie de estupas, todas a unas pocas millas de Sanchi, incluyendo Satdhara (9 km al O de Sanchi, 40 estupas, las Reliquias de Sariputra y Mahamoggallana, ahora consagradas en el nuevo Vihara, fueron desenterrado allí), Bhojpur (también llamado Morel Khurd, una colina fortificada con 60 estupas) y Andher (respectivamente 11 km y 17 km al SE de Sanchi), así como Sonari (10 km al SO de Sanchi). [2] [3] Más al sur, a unos 100 km de distancia, se encuentra Saru Maru. Bharhut está a 300 km al noreste.

Sanchi Stupa está representada en el reverso del billete de la moneda india de 200 rupias para significar su importancia para la herencia cultural india. [4]

වර්තමානයේ සාංචියේ දක්නට ලැබෙන ස්මාරක මෞර්ය අධිරාජ්‍ය යුගයේ (ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවස) සිට අඛණ්ඩව ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය (ක්‍රි.ව. 5 වන සියවස) දක්වාත්, සහ අවසානයේ ක්‍රි.ව. 12 වන සියවස අවට දී නිර්මාණය වූ බෞද්ධ ස්මාරක සමූහයකි. [5] මෙය බොහෝවිට ඉන්දියාවේ වඩාත්ම හොඳින් සංරක්ෂණය වී ඇති බෞද්ධ ස්මාරක සමූහය විය හැක. [5] මෙහි ඇති පැරණිතම සහ විශාලතම ස්මාරකය වන මහා ස්තූපය හෙවත් ස්‍තූප අංක 1 මුලින්ම මෞර්ය ‍යුගයේ ඉදිවූ අතර, එය අසල අශෝක ස්තම්භයක් ද පිහිටුවා තිබිණි. [5] පසුකාලීන සියවස්වල දී, විශේෂයෙන්ම ශුංග සහ සාතවාහනයන්ගේ කාලසීමාවේ දී මහා ස්තූපය විශාල කොට තනවා අලංකාර තොරණ සහ වේදිකා ද එක් කරන ලදී. එසේම මෙය ආසන්නයේ කුඩා ස්තූප, විශේෂයෙන් ස්‍තූප අං .2, සහ ස්තූප අං .3. ඉදිකරන ලදී [5]

ඉන් අනතුරුව, ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය තෙක්ම එයට විවිධ අංග එක් කෙරිණි. මේ අනුව, සමස්තයක් වශයෙන් ගත්කළ සාංචිය පුරාතන ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ සහ ඉන්දියානු බෞද්ධ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ විකාසනය පෙන්වන කැඩපතක් බඳු ය. මෙමඟින් මුල්කාලීන බුද්ධාගම, එහි ආදිතම කලා සම්ප්‍රදායයන් සහ ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ බුද්ධාගමේ පරිහානිය තෙක් කාලසීමාව නිරූපණය කරයි. [5]

සාංචි ස්තූපවල සාමන්‍ය දර්ශනය එෆ්.සී. මේසී, 1851 (මහා ස්තූපය කඳු මුදුනේ ද, ස්තූප අංක 2 ඉදිරියෙන් ද වේ)

ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ ආරම්භ වූ මහා ස්තූපය (ස්තූප අං .1),

සාංචියේ "මහා ස්තූපය" මෙහි ඇති පැරණිතම ව්‍යූහය වන අතර, එය මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ මෞර්ය අධිරාජ අශෝක විසිනි. [6] මෙහි මධ්‍යය බුදුන් වහන්සේගේ ධාතු නිධන් කොට තැනූ අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොල් නිමැවුමකින් සමන්විත විය. [6] එහි පාදම වටා උස්වූ පේසාවක් පිහිටි අතර, ගර්භය මත ගරාදි වැටක් සහ උසස් බව හැඟවීම උදෙසා ඡත්‍රයක් ද සවිකොට තිබිණ. [7] [8] මෙහි මුල් ස්‍තූපය වර්තමාන ස්තූපයේ විෂ්කම්භයෙන් අඩක් පමණ වූ අතර, ශුංගයන් විසින් එය විශාල කොට ඇත. වර්තමානයේ පාෂාණයෙන් ආවරණය කිට තිබුණ ද, අතීතයේ එය ගඩොල්වලින් ආවරණය කොට තිබිණි. [7]

Según una versión del Mahavamsa, la crónica budista de Sri Lanka, Ashoka estaba estrechamente relacionada con la región de Sanchi. Cuando era heredero y viajaba como virrey a Ujjain, se dice que se detuvo en Vidisha (a 10 kilómetros de Sanchi) y allí se casó con la hija de un banquero local. Fue llamada Devi y más tarde le dio a Ashoka dos hijos, Ujjeniya y Mahendra, y una hija Sanghamitta. Después de la adhesión de Ashoka, Mahendra encabezó una misión budista, enviada probablemente bajo los auspicios del Emperador, a Sri Lanka, y que antes de partir a la isla visitó a su madre en Chetiyagiri cerca de Vidisa, que se cree que era Sanchi. Estaba alojado allí en un suntuoso vihara o monasterio, que se dice que ella misma había erigido. [9]

අශෝක ස්තම්භය සංස්කරණය

También se erigió un pilar de arenisca finamente pulida, uno de los pilares de Ashoka, en el costado de la puerta principal de Torana. La parte inferior del pilar sigue en pie. Las partes superiores del pilar se encuentran en el cercano Museo Arqueológico de Sanchi. El capitel consta de cuatro leones, que probablemente sostenían una Rueda de la Ley, [12] como también sugieren ilustraciones posteriores entre los relieves de Sanchi. El pilar tiene una inscripción Ashokan (Cisma Edicto) [13] y una inscripción en el ornamental Sankha Lipi del período Gupta. [6] La inscripción de Ashokan está grabada en los primeros caracteres de Brahmi. Desafortunadamente, está muy dañado, pero los comandos que contiene parecen ser los mismos que los registrados en los edictos Sarnath y Kausambi, que juntos forman las tres instancias conocidas del "Edicto del Cisma" de Ashoka. Se relaciona con las penas por cisma en la sangha budista:

. el camino está prescrito tanto para los monjes como para las monjas. Mientras (mis) hijos y bisnietos (reinarán y) mientras la Luna y el Sol (duren), el monje o monja que causará divisiones en la Sangha, se verá obligado a ponerse túnicas blancas y residir aparte. Porque cual es mi deseo? Que la Sangha pueda estar unida y pueda durar mucho tiempo.

El pilar, cuando estaba intacto, tenía unos 42 pies de altura y consistía en un fuste monolítico redondo y ligeramente ahusado, con un capitel en forma de campana coronado por un ábaco y un adorno de coronación de cuatro leones, colocados espalda con espalda, todo finamente acabado y pulido. a un brillo notable de arriba a abajo. El ábaco está adornado con cuatro diseños de palmetas de llamas separados uno del otro por parejas de gansos, simbólicos quizás del rebaño de los discípulos de Buda. Los leones de la cumbre, aunque ahora bastante desfigurados, todavía dan testimonio de las habilidades de los escultores. [15]

La piedra arenisca en la que está tallado el pilar vino de las canteras de Chunar a varios cientos de millas de distancia, lo que implica que los constructores pudieron transportar un bloque de piedra de más de cuarenta pies de largo y que pesaba casi la misma cantidad de toneladas en esa distancia. Probablemente utilizaron el transporte acuático, utilizando balsas durante la temporada de lluvias hasta los ríos Ganges, Jumna y Betwa. [15]

Templo 40 සංස්කරණය

Otra estructura que se ha fechado, al menos parcialmente, en el siglo III a. C. es el llamado Templo 40, uno de los primeros ejemplos de templos independientes en la India. [16] El templo 40 tiene restos de tres períodos diferentes, el período más antiguo data de la época de Maurya, lo que probablemente lo hace contemporáneo a la creación de la Gran Estupa. Una inscripción incluso sugiere que podría haber sido establecido por Bindusara, el padre de Ashoka. [17] El templo original del siglo III a. C. se construyó sobre una plataforma de piedra rectangular alta, de 26,52 × 14 × 3,35 metros, con dos tramos de escaleras hacia el este y el oeste. Era un salón absidal, probablemente de madera. Se quemó en algún momento del siglo II a. C. [18] [19]

Posteriormente, la plataforma se amplió a 41,76 × 27,74 metros y se reutilizó para erigir una sala de pilares con cincuenta columnas (5 × 10) de las que quedan muñones. Algunos de estos pilares tienen inscripciones del siglo II a. C. En el siglo VII u VIII se instaló un pequeño santuario en una esquina de la plataforma, reutilizando algunos de los pilares y colocándolos en su posición actual. [20] [19]

Restos del Pilar Ashokan en piedra pulida (a la derecha de la Puerta Sur), con su Edicto.

Edicto del Pilar Menor Sanchi de Ashoka, in situ (detalle de la imagen anterior).

Restos del eje del pilar de Ashoka, debajo de un cobertizo cerca de la Puerta del Sur.

Sobre la base de Ashokavadana, se presume que la estupa pudo haber sido objeto de actos de vandalismo en algún momento del siglo II a. C., un evento que algunos han relacionado con el ascenso del emperador Shunga Pushyamitra Shunga, que superó al Imperio Maurya como general del ejército. Se ha sugerido que Pushyamitra pudo haber destruido la estupa original y su hijo Agnimitra la reconstruyó. [21] La estupa de ladrillo original se cubrió con piedra durante el período Shunga.

Dada la naturaleza bastante descentralizada y fragmentaria del estado de Shunga, con muchas ciudades emitiendo sus propias monedas, así como la relativa aversión de los Shungas por el budismo, algunos autores argumentan que las construcciones de ese período en Sanchi no pueden realmente llamarse "Shunga ". No fueron el resultado del patrocinio real, en contraste con lo que sucedió durante los Maurya, y la mayoría de las dedicatorias en Sanchi fueron privadas o colectivas, más que el resultado del patrocinio real. [22]

El estilo de las decoraciones del período Shunga en Sanchi guarda una estrecha similitud con las de Bharhut, así como con las balaustradas periféricas del Templo Mahabodhi en Bodh Gaya.

Gran Stupa (No 1) සංස්කරණය

Durante el gobierno posterior de Shunga, la estupa se amplió con losas de piedra hasta casi el doble de su tamaño original. La cúpula estaba aplanada cerca de la parte superior y coronada por tres sombrillas superpuestas dentro de una barandilla cuadrada. Con sus muchos niveles, era un símbolo del dharma, la Rueda de la Ley. La cúpula se colocó sobre un tambor circular alto destinado a la circunvalación, al que se podía acceder a través de una escalera doble. Un segundo camino de piedra a nivel del suelo estaba rodeado por una balaustrada de piedra. Las barandillas alrededor de la Stupa 1 no tienen relieves artísticos. Estas son solo losas, con algunas inscripciones dedicatorias. Estos elementos datan de alrededor del 150 a. C. [23] o del 175 al 125 a. C. [24] Aunque las barandillas están hechas de piedra, están copiadas de un prototipo de madera y, como ha observado John Marshall, las juntas entre las piedras de los topes se han cortado en forma inclinada, ya que la madera se corta de forma natural y no verticalmente como piedra. debe cortarse. Además de los breves registros de los donantes escritos en las barandillas en escritura Brahmi, hay dos inscripciones posteriores en las barandillas añadidas durante la época del Período Gupta. [25] Algunos relieves son visibles en la balaustrada de la escalera, pero probablemente sean un poco posteriores a los de la Estupa No2, [26] y están fechados en 125-100 a. C. [24] Algunos autores consideran que estos relieves, bastante toscos y sin connotaciones budistas obvias, son los relieves más antiguos de todo Sanchi, algo más antiguos incluso que los relieves de la Estupa N ° 2 de Sanchi. [24]

Balaustrada y escalera de Shunga.

Shunga vedika (barandilla) con inscripciones.

Barandilla de cumbre y sombrillas.

Relieves de balaustrada de escalera

Estupa n. ° 2: los primeros relieves budistas සංස්කරණය

Las estupas que parecen haber sido encargadas durante el reinado de los Shungas son la Segunda y luego la Tercera estupas (pero no las puertas de entrada muy decoradas, que son del siguiente período Satavahana, como se conoce por las inscripciones), siguiendo la balaustrada de tierra y la piedra. Carcasa de la Gran Estupa (Estupa No 1). Los relieves datan de alrededor del 115 a. C. para los medallones y del 80 a. C. para las tallas de pilares, [28] un poco antes de los relieves de Bharhut para los más antiguos, con algunas modificaciones hasta el siglo I d. C. [23] [28]

La estupa n. ° 2 se estableció más tarde que la gran estupa, pero probablemente muestra los primeros ornamentos arquitectónicos. [26] Por primera vez, los temas claramente budistas están representados, particularmente los cuatro eventos en la vida de Buda que son: la Natividad, la Ilustración, el Primer Sermón y la Muerte. [31]

Las decoraciones de la Estupa No. 2 han sido llamadas "la decoración de estupa extensa más antigua que existe", [29] y esta Estupa se considera el lugar de nacimiento de las ilustraciones de Jataka. [30] Los relieves de la Estupa n. ° 2 tienen marcas de albañil en Kharoshthi, a diferencia de la escritura Brahmi local. [27] Esto parece implicar que los trabajadores extranjeros del noroeste (de la región de Gandhara, donde Kharoshthi era el guión actual) fueron los responsables de los motivos y figuras que se pueden encontrar en las rejas de la estupa. [27] Se sabe que los extranjeros de Gandhara visitaron la región aproximadamente al mismo tiempo: en 115 a. C., se registra la embajada de Heliodoro del rey indo-griego Antialkidas en la corte del rey Sungas Bhagabhadra en la cercana Vidisha, en la que Heliodoro estableció el pilar Heliodorus en una dedicación a Vāsudeva. Esto indicaría que las relaciones habían mejorado en ese momento y que la gente viajaba entre los dos reinos. [32]

Extranjero a caballo. Los medallones están fechados alrededor del año 115 a. C. [28]

Lakshmi con loto y dos niños asistentes, probablemente derivado de imágenes similares de Venus [33]

Estupa No. 3 සංස්කරණය

La Estupa No. 3 fue construida durante la época de los Shungas, quienes también construyeron la barandilla a su alrededor, así como la escalera. Se dice que las Reliquias de Sariputra y Mahamoggallana, los discípulos de Buda, fueron colocadas en la Estupa No. 3, y se excavaron cajas de reliquias para confirmar esto. [34]

Se dice que los relieves de las barandillas son un poco más tardíos que los de la Estupa No. 2. [24]

La única puerta de entrada torana orientada al sur no es Shunga, y fue construida más tarde bajo los Satavahanas, probablemente alrededor del año 50 a. C. [24]

Pilar Sunga සංස්කරණය

El pilar 25 en Sanchi también se atribuye a los Sungas, en los siglos II-I a. C., y se considera similar en diseño al pilar Heliodoro, llamado localmente Kham Baba pilar, dedicado por Heliodoro, el embajador del rey indo-griego Antialkidas, en la cercana Vidisha alrededor del año 100 a. C. [36] Que pertenece aproximadamente al período del Sunga, es evidente tanto por su diseño como por el carácter del revestimiento de la superficie.

La altura del pilar, incluido el capitel, es de 15 pies, su diámetro en la base de 1 pie 4 pulgadas. Hasta una altura de 4 pies 6 pulgadas, el eje es octagonal por encima de eso, de dieciséis lados. En la parte octagonal todas las facetas son planas, pero en la parte superior las facetas alternas están estriadas, los otros ocho lados están producidos por un achaflanado cóncavo de las aristas del octágono. Este método de rematar los arris en el punto de transición entre las dos secciones son rasgos característicos de los siglos II y I a. C. El lado oeste del fuste está dividido, pero aún se conserva la espiga de la parte superior, a la que estaba embutido el capitel. El capitel es del tipo acostumbrado persepolitano en forma de campana, con hojas de loto que caen sobre el hombro de la campana. Encima de este hay un cuello de cable circular, luego un segundo cuello circular aliviado por un patrón de cuentas y rombos y, finalmente, un ábaco cuadrado profundo adornado con una barandilla en relieve. La característica de la corona, probablemente un león, ha desaparecido. [36]

El Imperio Satavahana bajo Satakarni II conquistó el este de Malwa de los Shungas. [39] Esto les dio a los Satavahanas acceso al sitio budista de Sanchi, en el que se les atribuye la construcción de las puertas decoradas alrededor del Imperio Maurya original y las estupas Sunga. [40] A partir del siglo I a. C., se construyeron las puertas de entrada muy decoradas. También se colorearon la balaustrada y las puertas de entrada. [6] Las pasarelas / toranas posteriores generalmente datan del siglo I d.C. [26]

los Inscripción Siri-Satakani en la escritura Brahmi registra el regalo de uno de los principales arquitrabes de la Puerta del Sur por los artesanos del rey Satavahana Satakarni II: [37]

Existen algunas incertidumbres sobre la fecha y la identidad de los Satakarni en cuestión, ya que se menciona a un rey Satakarni en la inscripción de Hathigumpha, que a veces se fecha en el siglo II a. C. Además, varios reyes Satavahana usaron el nombre "Satakarni", lo que complica el asunto. Las fechas habituales dadas para las puertas de enlace van desde el 50 a. C. hasta el siglo I d. C., y generalmente se considera que el constructor de las primeras puertas es Satakarni II, que gobernó en 50-25 a. C. [39] [26] Se conoce otro monumento temprano de Satavahana, la cueva número 19 del rey Kanha (100-70 a. C.) en las cuevas de Nasik, que está mucho menos desarrollada artísticamente que las toranas de Sanchi.

මාධ්‍ය සහ කැටයම් ශිල්ප ක්‍රම සංස්කරණය

Aunque estaban hechas de piedra, las puertas de la torana estaban talladas y construidas a la manera de la madera y las puertas estaban cubiertas con esculturas narrativas. También se ha sugerido que los relieves en piedra fueron hechos por talladores de marfil de la cercana Vidisha, y una inscripción en la Puerta Sur de la Gran Estupa ("La adoración del cabello del Bodhisattva") fue dedicado por el Gremio de Talladores de Marfil de Vidisha. [41] [42]

La inscripción dice: "Vedisakehi damtakārehi rupakammam katam" que significa "Los marfil-trabajadores de Vidisha han hecho el tallado". [44] [45] Algunos de los marfiles de Begram o "Pompeya Lakshmi" dan una indicación del tipo de trabajos de marfil que podrían haber influido en las tallas de Sanchi.

Los relieves muestran escenas de la vida del Buda integradas con eventos cotidianos que serían familiares para los espectadores y, por lo tanto, les facilitarían la comprensión del credo budista como relevante para sus vidas. En Sanchi y la mayoría de las otras estupas, la población local donó dinero para el embellecimiento de la estupa a fin de obtener méritos espirituales. No hubo patrocinio real directo. Los devotos, tanto hombres como mujeres, que donaban dinero para una escultura a menudo elegían su escena favorita de la vida de Buda y luego tenían sus nombres inscritos en ella. Esto explica la repetición aleatoria de episodios particulares en la estupa (Dehejia 1992).

En estas tallas de piedra, el Buda nunca fue representado como una figura humana, debido al aniconismo en el budismo. En cambio, los artistas optaron por representarlo con ciertos atributos, como el caballo en el que dejó la casa de su padre, sus huellas o un dosel debajo del árbol bodhi en el punto de su iluminación. Se pensaba que el cuerpo humano era demasiado limitado para el Buda.

Arquitectura: evolución del capital pilar portante සංස්කරණය

Se han encontrado similitudes en los diseños de las capitales de varias áreas del norte de la India desde la época de Ashoka hasta la época de los Satavahanas en Sanchi: particularmente entre la capital de Pataliputra en la capital del Imperio Maurya de Pataliputra (siglo III a. C.), el pilar capiteles en el complejo budista Sunga Empire de Bharhut (siglo II a. C.), y los capiteles de los pilares de los Satavahanas en Sanchi (siglos I a. C. / CE). [46]

El primer ejemplo conocido en la India, la capital de Pataliputra (siglo III a. C.) está decorada con filas de rosetas repetidas, ovolos y molduras de cuentas y carretes, volutas onduladas y volutas laterales con rosetas centrales, alrededor de una palmeta de llama central prominente, que es el motivo principal. Estos son bastante similares a los diseños griegos clásicos, y el capitel se ha descrito como cuasi-jónico. [47] [48] Se ha sugerido la influencia griega, [49] así como la influencia persa aqueménida. [50]

La capital de Sarnath es una capital de pilar descubierta en las excavaciones arqueológicas en el antiguo sitio budista de Sarnath. [51] El pilar muestra volutas jónicas y palmetas. [52] [53] Se ha fechado de diversas formas desde el siglo III a. C. durante el período del Imperio Maurya, [54] [51] hasta el siglo I a. C., durante el período del Imperio Sunga. [52] Una de las caras muestra un caballo al galope llevando a un jinete, mientras que la otra cara muestra un elefante y su mahaut. [52]

El capitel del pilar en Bharhut, que data del siglo II a. C. durante el período del Imperio Sunga, también incorpora muchas de estas características, [55] [56] con un capitel anta central con muchas rosetas, cuentas y carretes, así como un diseño de palmeta central. [46] [57] [58] Es importante destacar que se agregaron animales yacentes (leones, símbolos del budismo), al estilo de los Pilares de Ashoka.

El capitel del pilar Sanchi mantiene el diseño general, visto en Bharhut un siglo antes, de leones recostados agrupados alrededor de un poste central de sección cuadrada, con el diseño central de una palmeta de llamas, que comenzó con el capitel de Pataliputra. Sin embargo, el diseño del poste central ahora es más simple, con la palmeta de llamas ocupando todo el espacio disponible. [59] Posteriormente se utilizaron elefantes para adornar los capiteles de los pilares (todavía con el diseño de palmeta central) y, por último, Yakshas (aquí el diseño de palmetas desaparece).

Temas principales de los relieves සංස්කරණය

ජාතක කථා සංස්කරණය

විවිධ ජාතක කථා නිරූපණය කොට ඇත. මෙමඟින් බුදුන් වහන්සේ බෝධිසත්ත්වයකුව සිට පෙර ආත්ම භවයන් නිරූපණය වේ. මෙහි හමුවන ජාතක කථා අතර සාම සාතකය, වෙස්සන්තර ජාතකය සහ මහාකපි ජාතකය කිහිපයකි.

Milagros සංස්කරණය

Se registran numerosos milagros hechos por el Buda. Entre ellos:

Tentación del Buda සංස්කරණය

Numerosas escenas se refieren a la tentación del Buda, cuando se enfrentó a las seductoras hijas de Mara y a su ejército de demonios. Habiendo resistido las tentaciones de Mara, el Buda encuentra la iluminación. Otras escenas similares sobre el mismo tema:

Guerra por las reliquias de Buda සංස්කරණය

La puerta sur de la Stupa No1, que se cree que es la entrada principal y más antigua de la estupa, [63] tiene varias representaciones de la historia de las reliquias de Buda, comenzando con la Guerra por las Reliquias.

Después de la muerte del Buda, los Mallas de Kushinagar quisieron quedarse con sus cenizas, pero los otros reinos también queriendo su parte fueron a la guerra y sitiaron la ciudad de Kushinagar. Finalmente, se llegó a un acuerdo y las reliquias de la cremación de Buda se dividieron entre 8 familias reales y sus discípulos. [64] [65] Esta famosa vista muestra técnicas de guerra en la época de los Satavahanas, así como una vista de la ciudad de Kushinagar de Mallas, en la que se ha confiado para comprender las antiguas ciudades indias.

Otros paneles narrativos relacionados con la Guerra por las Reliquias de Buda en Sanchi son:

  • "El Rey de las Mallas trayendo las reliquias del Buda a Kushinagara", justo después de la muerte de Buda, antes de la guerra misma. En este relieve, se ve al rey sentado sobre un elefante, sosteniendo las reliquias en su cabeza. [66]
  • "El asedio de Kushinagara por los siete reyes", otro relevo sobre el mismo tema.

Eliminación de las reliquias por Ashoka සංස්කරණය

Según la leyenda budista, unos siglos más tarde, las reliquias serían retiradas de los ocho reinos guardianes por el rey Ashoka y consagradas en 84.000 estupas. [64] [65] [68] Ashoka obtuvo las cenizas de siete de los reinos guardianes, pero no pudo tomar las cenizas de los Nagas en Ramagrama, que eran demasiado poderosos y pudieron conservarlas. Esta escena está representada en una de las porciones transversales de la entrada sur de la Estupa No1 en Sanchi. Ashoka se muestra a la derecha en su carro y su ejército, la estupa con las reliquias está en el centro, y los reyes Naga con sus capuchas de serpientes en el extremo izquierdo debajo de los árboles. [69]

Construcción del templo Bodh Gaya por Ashoka සංස්කරණය

Ashoka fue a Bodh Gaya para visitar el Árbol Bodhi bajo el cual Buda tuvo su iluminación, como describe su Edicto de Roca No 8. Sin embargo, Ashoka se entristeció profundamente cuando descubrió que el árbol sagrado pipal no se estaba cuidando adecuadamente y se estaba extinguiendo debido al descuido de la reina Tiṣyarakṣitā. [73]

Como consecuencia, Ashoka se esforzó por cuidar el árbol Bodhi y construyó un templo a su alrededor. Este templo se convirtió en el centro de Bodh Gaya. Una escultura en Sanchi, la puerta de entrada sur de la Estupa No1, muestra a Ashoka en el dolor siendo apoyado por sus dos reinas. Luego, el relieve de arriba muestra el árbol Bodhi prosperando dentro de su nuevo templo. Numerosas otras esculturas en Sanchi muestran escenas de devoción hacia el Árbol Bodhi y el Árbol Bodhi dentro de su templo en Bodh Gaya. [73]

Otras versiones del relieve que representan el templo del árbol Bodhi son visibles en Sanchi, como el Templo del árbol Bodhi (Puerta del Este).

Devotos extranjeros සංස්කරණය

Algunos de los frisos de Sanchi también muestran devotos con atuendo griego, vistiendo túnicas con faldas y algunos de ellos un griego piloi sombrero. [75] [76] [74] También se los describe a veces como Sakas, aunque el período histórico parece demasiado temprano para su presencia en la India central, y los dos sombreros puntiagudos parecen demasiado cortos para ser escitas. [74] El aviso oficial en Sanchi describe "Extranjeros adorando la Stupa". [77] Los hombres están representados con cabello corto y rizado, a menudo unidos con una diadema del tipo que se ve comúnmente en las monedas griegas. La ropa también es griega, con túnicas, capas y sandalias, típicas del traje de viaje griego. [78] Los instrumentos musicales también son bastante característicos, como la flauta doble "completamente griega" llamada aulos. [74] [79] También son visibles cuernos en forma de carnyx. [79]

La participación real de Yavanas / Yonas (donantes griegos) [80] en la construcción de Sanchi se conoce a partir de tres inscripciones hechas por donantes autodeclarados de Yavana:

  • La más clara de estas dice "Setapathiyasa Yonasa danam"(" Obsequio del Yona de Setapatha "), [81] [82] Setapatha es una ciudad incierta, posiblemente una ubicación cerca de Nasik, [83] un lugar donde se conocen otras dedicatorias de Yavanas, en la cueva No 17 de la Nasik Caves complex, y en los pilares de las Karla Caves no muy lejos.
  • Una segunda inscripción similar en un pilar dice: "[Sv] etapathasa (¿Yona?) Sa danam", probablemente con el mismo significado, ("Regalo del Yona de Setapatha"). [83] [84]
  • La tercera inscripción, en dos losas de pavimento adyacentes dice "Cuda yo [vana] kasa bo silayo" ("Dos losas de Cuda, el Yonaka"). [85] [83]

Alrededor del año 113 a. C., se sabe que Heliodoro, un embajador del gobernante indo-griego Antialcidas, dedicó un pilar, el pilar Heliodoro, a unas 5 millas de Sanchi, en el pueblo de Vidisha.

Otro extranjero bastante similar también se representa en Bharhut, el Bharhut Yavana (alrededor del año 100 a. C.), también vistiendo una túnica y una diadema real a la manera de un rey griego, y mostrando una triratna budista en su espada. [86] [87] Otro se puede ver en la región de Odisha, en las cuevas de Udayagiri y Khandagiri.

Extranjero a caballo, alrededor del 115 a. C., Stupa No2. [27] [28]

Detalle de los extranjeros, con traje griego y tocando flauta de carnyxes y aolus. Puerta norte de la estupa I (detalle).

Extranjeros sosteniendo uvas y montando leones alados, Sanchi Stupa 1, Eastern Gateway. [88]

Jinetes extranjeros, Southern Gateway of Stupa 3.

Extranjero con diadema luchando contra un Makara. Puerta sur de la estupa 3.

Extranjeros a caballo, con diadema, gorra y botas. Puerta occidental de Stupa 1.

Aniconismo සංස්කරණය

En todas estas escenas, el Buda nunca está representado, estando completamente ausente incluso de las escenas de su vida en las que desempeña un papel central: en el Milagro del Buda caminando sobre el río Nairanjana sólo está representado por su camino sobre el agua [90] en el Procesión del rey Suddhodana de Kapilavastu, camina en el aire al final de la procesión, pero su presencia solo es sugerida por personas que vuelven la cabeza hacia el símbolo de su camino. [90]

En uno de los relieves del Milagro en Kapilavastu, Se ve al rey Suddhodana rezando mientras su hijo, el Buda, se eleva en el aire. El Buda alabado es alabado por los seres celestiales, pero solo su camino es visible en forma de una losa que cuelga en el aire, llamada chankrama o "paseo". [89]

De lo contrario, la presencia del Buda está simbolizada por un trono vacío, como en la escena de Bimbisara con su cortejo real saliendo de la ciudad de Rajagriha para visitar al Buda. [91] Más tarde aparecerían escenas similares en el arte greco-budista de Gandhara, pero esta vez con representaciones de Buda. John Marshall detalló cada panel en su obra fundamental "Una guía para Sanchi". [92]

Este anoconismo es una relación con la imagen del Buda que podría estar en conformidad con una antigua prohibición budista de mostrar al propio Buda en forma humana, conocida por el Sarvastivada vinaya (reglas de la primera escuela budista de Sarvastivada): "" Dado que no está permitido hacer una imagen del cuerpo del Buda, oro para que el Buda me conceda que pueda hacer una imagen del Bodhisattva asistente. ¿Es eso aceptable? "El Buda respondió:" Puedes hacer una imagen del Bodhisattava "".. [93]

Las Puertas o Toranas සංස්කරණය

Los portales representan varias escenas de la vida de Buda, así como eventos posteriores a su muerte, en particular la Guerra de las Reliquias y los esfuerzos del emperador Ashoka por difundir la fe budista.

Stupa 1 Southern Gateway සංස්කරණය

Se cree que la Puerta Sur de la Estupa No1 es la entrada principal y más antigua a la Estupa. [94] Los frisos narrativos de esta entrada ponen gran énfasis en las reliquias del Buda y en el papel de Ashoka en la difusión de la fe budista. Esta puerta de entrada es una de las dos reconstruidas por Major Cole en 1882-1883. Toda la jamba derecha y la mitad de la izquierda son nuevas y en blanco, así como el extremo oeste del arquitrabe inferior, el extremo este del arquitrabe medio y los seis montantes verticales entre los arquitrabes. [95]

Algunas de las superficies de Southern Gateway no están decoradas o están perdidas. Al igual que las otras puertas, la Puerta Sur está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

Después de la muerte de Buda, sus reliquias se dividieron originalmente en ocho porciones y se compartieron entre ocho príncipes. Cada uno de los príncipes construyó una estupa en o cerca de su ciudad capital, dentro de la cual se consagró la porción respectiva de las cenizas. [97] Estas ocho estupas se erigieron en Rajagriha, Vaisali, Kapilavastu, Allakappa, Ramagrama, Vothadvipa, Pava y Kusinara. [98]
Aproximadamente dos siglos después, para difundir la fe budista, Asoka se esforzó por reunir las ocho partes de las reliquias para dividirlas y distribuirlas entre 84.000 estupas, que él mismo erigió. Solo obtuvo siete de estas porciones: no pudo asegurar las reliquias de Ramagrama en Nepal Tarai, ante la decidida oposición de sus devotos guardianes, los Nagas. [95]
Aquí, en el centro del arquitrabe, se representa la estupa de Ramagrama. Sobre la estupa hay figuras celestiales que llevan guirnaldas en sus manos. A la derecha, el Emperador Asoka se acerca en su carro, acompañado por un séquito de elefantes, jinetes y lacayos y a la izquierda, los Nagas y Nagis, en forma humana con capuchas de serpientes, adorando en la estupa, trayendo ofrendas o emergiendo. de las aguas de un estanque de lotos. [95] En el extremo saliente de este arquitrabe hay un elefante en un estanque de lotos con mahaut y hembras en su espalda, y una segunda hembra trepando detrás en el fondo, un pabellón con figuras femeninas mirando hacia afuera. No se sabe a qué incidente en particular se refiere este alivio. [95]
Una inscripción en la cúpula de la estupa registra que el arquitrabe fue un regalo de Balamitra, alumno de "Ayachuda (Arya-Kshudra), el predicador de la Ley".

Seis Budas del pasado y Gautama Buda, con su Árbol Bodhi en el extremo derecho. En la sección central hay tres estupas que se alternan con cuatro árboles con tronos frente a ellos, adorados por figuras tanto humanas como divinas. Estos representan los seis Budas del pasado (a saber: Vipassi, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana y Kaasapa) y Gautama Buda. Tres están simbolizados por sus estupas y cuatro por los árboles bajo los cuales cada uno alcanzó la iluminación respectivamente. El árbol de la extrema derecha es el árbol pipal de Gautama Buddha y el que está al lado es el árbol baniano de Kasyapa Buddha. La identificación de los demás es menos segura.

La inscripción en la cúpula de la estupa central dice "L. 1. rano Siri Satakanisa / L. 2. avesanisa vasithiputasa / L. 3. Anamdasa danam" ("Don de Anamda, el hijo de Vdsithi (Vdsishthi), el capataz de los artesanos (avesanin) de rajan Siri-Satakani). [95] Esta inscripción ha sido decisiva para atribuir la construcción de las puertas de entrada a la época del Imperio Satavahana.
En cada uno de los extremos salientes de este dintel hay un caballo con asistentes y paraguas real, que sale de una puerta de la ciudad. Posiblemente sea Kanthaka, el caballo de Gautama, cuando salía de la ciudad de Kapilavastu. [95]
Cuando se restauró la entrada, este dintel (junto con el inferior) parece haber sido invertido por error, ya que las esculturas más importantes en ellas ahora miran hacia la estupa en lugar de mirar hacia afuera. [95]

Arquitrabe inferior trasero

Arquitrabe completo con alas

El Buda murió en Kushinagara, la capital de las Mallas, quienes inicialmente trataron de quedarse con todas las reliquias del Buda. Estalló una guerra en la que los jefes de otros siete clanes hicieron la guerra contra las Mallas de Kushinara por la posesión de las reliquias de Buda. En el centro del arquitrabe, el asedio de Kushinara avanza a derecha e izquierda, los jefes victoriosos parten en carros y elefantes, con las reliquias sobre las cabezas de estos últimos. [95]
La escena continúa hasta los extremos salientes del arquitrabe, y los elefantes sentados en los capiteles falsos intermedios están claramente destinados a ser parte integrante de la escena. [95] [67]
Cuando se restauró la entrada, este dintel (junto con el superior) parece haber sido invertido por error, ya que las esculturas más importantes en ellas ahora miran hacia la estupa en lugar de mirar hacia afuera. [95]

Este relieve en particular fue dedicado por el Gremio de Talladores de Marfil de Vidisha (inscripción horizontal en el dintel), lo que sugiere que una parte de las puertas al menos fue hecha por talladores de marfil. [41] Al menos, la delicadeza de la mano de obra y el efecto espacial logrados en el panel del cielo de Trayastrimsa es particularmente sorprendente y hace comprensible que, como lo registra la inscripción, fue obra de los talladores de marfil de Vidisha. La inscripción dice: 'Vedisehi dantakarehi rupadamam katam' que significa "Los talladores de marfil de Vidisha han hecho el tallado". [44] [100] Algunos de los marfiles de Begram o los "Pompeya Lakshmi"dan una indicación del tipo de trabajos de marfil que podrían haber influido en las tallas de Sanchi.

Stupa 1 Northern Gateway සංස්කරණය

La Puerta del Norte es la mejor conservada de todas las puertas y fue la segunda que se erigió. Los numerosos paneles relatan varios eventos de la vida de Buda. Solo se muestra un panel atípico (pilar derecho, cara interior / panel superior) Extranjeros haciendo una dedicación en la Puerta Sur de la Estupa No 1.

La mejor conservada de las cuatro entradas es la norte, que aún conserva la mayoría de sus figuras ornamentales y da una buena idea del aspecto original de todas las puertas. Al igual que las otras puertas, la Puerta Norte está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

La tentación del Buda con Mara y sus hijas, y los demonios de Mara huyendo. Hacia el extremo izquierdo del panel está el árbol pipal en Bodh Gaya con un paraguas y serpentinas arriba, y, al frente, el trono de diamantes (Vajrasana) del Buda, en el que se sentó cuando resistió las tentaciones y amenazas de Mara, el Satanás del budismo, y cuando alcanzó la Budeidad. Los seres humanos y celestiales lo adoran. La figura a la izquierda es quizás Sujata, trayendo la comida que ella preparó para Gautama antes de que comenzara su última meditación antes de su iluminación. Cerca de la mitad del panel está Mara, sentada en un trono con asistentes alrededor, y avanzando desde él hacia el trono están sus hijas, quienes buscaban con sus halagos para seducir a Gautama de su propósito. En su otro lado, es decir, en la mitad derecha del panel, están las huestes de los demonios de Mara, personificando los vicios, las pasiones y los miedos de la humanidad. El vigor y el humor con que se retratan estos seres fantásticos es muy sorprendente, y mucho más contundente que cualquier cosa de la clase producida por los artistas del arte greco-budista de Gandhara. [101]
Véase también Derrota de Mara (en "La vida de Buda").

Derecha. La cara externa del lado derecho tiene la misma decoración de fondo, con las tres bandas verticales y la superposición de palmetas de llamas, y los ganchos sujetan guirnaldas, pero carece de los símbolos inferior y superior de la huella de Buda y el Shrivatsa decorado.

Gran milagro en Sravasti (también llamado milagro del árbol del mango, cuando el Buda camina en el aire).
En el centro, un árbol de mango con el trono del Buda al frente (el Buda, por supuesto, no está ilustrado). Alrededor del Buda hay un círculo de sus seguidores que llevan guirnaldas al árbol o en actitudes de adoración. Fue debajo de un árbol de mango que, según los textos pali, Buda realizó el gran milagro en Sravasti, cuando caminó en el aire, y las llamas brotaron de sus hombros y chorros de agua de sus pies. Pero aquí no hay una indicación definitiva del milagro. [102]

En el arte greco-budista antropomórfico (no anicónico) de Gandhara, el Buda simplemente se mostraría en su forma humana, elevándose levemente en el aire, con llamas brotando de sus pies y agua emanando de sus hombros.

El Jetavana en Sravasti, que muestra las tres residencias favoritas del Buda: el Gandhakuti, el Kosambakuti y el Karorikuti, con el trono del Buda al frente de cada uno. El rico banquero Anathapindika le regaló al Buda el jardín de Jetavana, quien lo compró por tantas piezas de oro como cubrirían la superficie del suelo. Por lo tanto, el primer plano del relieve se muestra cubierto con antiguas monedas indias (karshapanas), al igual que en el relieve similar en Bharhut, donde los detalles de las monedas son más evidentes. [102]

Stupa No3, puede representar el Paraíso de Indra (nandana), donde el placer y la pasión dominaban. [102]

Visita de Indra al Buda en la cueva de Indrasaila cerca de Rajagriha. En la parte superior del panel hay una cueva artificial que se asemeja en su fachada a muchos santuarios chaitya budistas excavados en la roca en la India occidental y central. Frente a la puerta está el trono que marca la presencia del Buda. Los animales que se asoman entre las rocas sirven para indicar la naturaleza salvaje del lugar. A continuación se muestra la compañía de Indra en actitudes de adoración, pero no es posible determinar cuál de estas figuras representa a Indra y cuál su músico Panchasikha que lo acompañó. [102]

Estos han sido llamados "extranjeros de apariencia griega" [104] vistiendo ropa griega completa con túnicas, capas y sandalias, típicas del traje de viaje griego, [78] y usando instrumentos musicales griegos y de Asia central (el aulos de flauta doble, o el cuernos Cornu como carnyx), posiblemente apuntando a los indo-griegos.
Otro extranjero bastante similar también se representa en Bharhut, el Bharhut Yavana, también vistiendo una túnica y una diadema real a la manera de un rey griego, y mostrando un triratna budista en su espada. [86] [87] La ​​parte superior del panel muestra divinidades celestiales celebrando la dedicación de la Stupa.

Estupa 1 Puerta del Este සංස්කරණය

La Puerta del Este describe eventos históricos durante la vida de Buda, así como varios milagros realizados por Buda. Fue la tercera puerta que se erigió.

Templo del árbol Bodhi en Bodh Gaya.
La iluminación del Buda ocurrió aquí bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, y Asoka construyó un trono de diamantes en el lugar, así como un templo para proteger el árbol Bodhi en su interior. Extendiéndose por sus ventanas superiores, se pueden ver las ramas del árbol sagrado. A derecha e izquierda del templo hay cuatro figuras en actitud de adoración, quizás los Reyes Guardianes de los Cuatro Cuartos (Lokapalas). [107]

El trono fue descubierto después de excavaciones cerca de la ubicación del árbol Bodhi en el siglo XIX, y ahora es venerado en el Templo Mahabodhi en Bodh Gaya.

En todo momento, el Buda no es visible (aniconismo), solo está representado por un camino en el agua, y su trono vacío en la parte inferior derecha. [107]

En primer plano, a la derecha, hay una choza de hojas (parna-sala) y un asceta en su umbral sentado en una estera, con las rodillas atadas con una banda y su cabello (jafa) retorcido en forma de turbante alrededor de su cabeza. . Evidentemente, es un Brahman que hace penitencia. Delante de él hay otro Brahman de pie y aparentemente informándole del milagro y cerca hay un pequeño altar de fuego y los instrumentos del sacrificio védico.A la izquierda está el río Nairanjana, en el que se baña otro asceta y del que extraen agua tres jóvenes novicias. [107]

En el relieve, este triple milagro está dramáticamente representado. En primer plano, a la derecha, un asceta brahmán tiene su hacha levantada para partir la madera, pero el hacha no descenderá hasta que Buda dé la palabra y luego vemos el hacha clavada en el tronco. De manera similar, un Brahman se ocupa de avivar el fuego en un altar, pero el fuego no arderá hasta que el Buda lo permita. Luego vemos que el altar se repite y las llamas arden sobre él. La tercera fase del milagro, la de la oblación, está indicada por la figura única de un Brahman sosteniendo una cuchara de oblación sobre un altar en llamas.
Las otras figuras de este panel, de dos novicios que traen madera y provisiones, son meros accesorios, mientras que la estupa del fondo, decorada con diseños de conchas y rodeada por una barandilla cuadrada, sirve para dar color local a la escena. [107]

a su hijo después de su regreso a Kapilavastu. [107]

En la parte superior se representa el sueño de Maya, la madre del Buda, también llamada la concepción del Bodhisattva. Se ve a Maya, la reina, acostada en un pabellón del palacio, y sobre ella desciende el Bodhisattva en forma de elefante blanco. Esta escena, bien conocida por todos los budistas, sirve para identificar la ciudad aquí representada como Kapilavastu.
Debajo hay una procesión real que recorre las calles de la ciudad y sale por la puerta. Esta es la procesión del rey Suddhodana, cuando salió al encuentro de su hijo a su regreso a Kapilavastu. Luego, en la parte inferior del panel, se representa el milagro que Buda realizó en esta ocasión al caminar en el aire y, en la esquina inferior izquierda, hay un árbol de banyan (nyagrodha) para significar el parque de banianos que Suddhodana presentado a su hijo. El Buda que camina en el aire está representado, como en la Puerta del Norte, por su paseo (chankrama) y sugerido por los rostros vueltos hacia arriba del rey y su séquito mientras miran con asombro el milagro. [107]

Cada uno de estos seis cielos o devalokas está representado por un piso de un palacio, el frente del cual está dividido por pilares en tres tramos, los pilares en los pisos alternos son lisos o provistos de elaborados capiteles persepolitas. En la bahía central se sienta un dios, como un rey indio, sosteniendo un rayo (vajra) en su mano derecha y un frasco que contiene néctar (amrita) en su izquierda. Detrás de él están sus mujeres asistentes sosteniendo el paraguas real (Muttra) y el batidor de moscas (chauri). En la bahía a su derecha, sentado en un asiento ligeramente más bajo, está su virrey (uparaja) ya su izquierda están los músicos y bailarines de la corte. Con ligeras variaciones, las mismas figuras se repiten en cada uno de los seis cielos. Tal vez nada podría dar una mejor idea de la monotonía del placer en los cielos budistas que la uniformidad de estas reiteraciones.
El panel más alto de todos, con dos figuras sentadas en una terraza y asistentes detrás, se trata de manera muy diferente al Devalokas de abajo y parece representar el más bajo de los Brahmaloka, que según las ideas budistas se elevan por encima de los cielos inferiores. [108]

Stupa 1 Western Gateway සංස්කරණය

La Puerta Occidental de la Estupa 1 es la última de las cuatro puertas de la Gran Estupa que se ha construido.

Al igual que las otras puertas, la Puerta Oeste está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

Asedio de Kushinagara por los siete reyes. Esta es otra representación de "La guerra de las reliquias" (ver el arquitrabe de Southern Gateway). Aquí los siete pretendientes rivales, que se distinguen por sus siete paraguas reales, avanzan con sus ejércitos hacia la ciudad de Kushinagara, cuyo asedio aún no ha comenzado. La figura real sentada en el extremo izquierdo del arquitrabe puede representar al jefe de las Mallas dentro de la ciudad. Las figuras principescas en el relieve correspondiente en el extremo derecho parecen ser repeticiones de algunos de los pretendientes rivales. [109]

Cruce milagroso del Ganges por el Buda cuando dejó Rajagriha para visitar Vaisali (permanencia parcial). Solo queda la parte superior de este panel, pero parece representar el cruce milagroso del Ganges por el Buda cuando salió de Rajagriha para visitar Vaisali.
La parte inferior del panel parece haber sido cortada cuando el Coronel Cole restauró la entrada. El panel se muestra completo en la ilustración de Maisey en Sanchi y sus restos (Placa XXI) [112] [111]
Ver también: El Buda instruye a los monjes de Vaisali (en "La vida de Buda")

El deva con la cabeza gigante, montado sobre el elefante o sobre el león a la derecha del panel, probablemente sea Indra o Brahma. La interpretación de las tres figuras afligidas de pie en tres lados del trono en primer plano es problemática. En la escena de Mahabhinishkramana en el East Gateway ya hemos visto que el artista insertó un árbol de jambu en el medio del panel, para recordar al espectador la primera meditación del Bodhisattva y el camino por el que lo condujo. Entonces, aquí, estas tres figuras, que son sorprendentemente similares a los tres Yakshas afligidos en la escena Mahdbhinishkramana y probablemente fueron ejecutadas por la misma mano, pueden ser un recordatorio de la Gran Renuncia que condujo al logro de la Budeidad, la puerta detrás del ser. también un recordatorio de la puerta de entrada de Kapilavastu. [109]
Véase también: Siddhartha se convierte en Buda (en "La vida de Buda").

Devadatta, el celoso y malvado primo del Buda, era en esa vida uno de los monos y, pensando que era una buena oportunidad para destruir a su enemigo, saltó sobre la espalda del Bodhisattva y le rompió el corazón. El rey, al ver la buena acción del Bodhisattva y arrepentirse de su propio intento de matarlo, lo atendió con gran cuidado cuando estaba muriendo y luego le dio las exequias reales.
Por el panel del relieve fluye, de arriba a abajo, el río Ganges. A la izquierda, en la parte superior, está el gran árbol de mango al que se aferran dos monos, mientras que el rey de los monos se extiende a través del río desde el árbol de mango hasta la orilla opuesta, y sobre su cuerpo ya se han escapado algunos monos. las rocas y las selvas más allá. En la parte inferior del panel, a la izquierda, está el rey Brahmadatta a caballo con sus soldados, uno de los cuales con arco y flecha apunta hacia arriba al Bodhisattva. Más arriba en el panel se repite la figura del rey, sentado debajo del árbol de mango y conversando con el Bodhisattva moribundo, quien, según la historia de Jataka, le dio al rey un buen consejo sobre los deberes de un jefe. [109]

árbol, vienen Indra y Brahma, montados en criaturas parecidas a leones. Se utiliza un método convencional para representar las nubes bajo los pies de los dioses en primer plano y entre las figuras en la parte superior del panel. Tienen la apariencia casi de rocas con llamas brotando de ellas. [109]

Stupa 3 Southern Gateway සංස්කරණය

La puerta de entrada de la Estupa n. ° 3 es la última de todas las puertas de entrada de Satavahana que se construyeron en Sanchi. Está ubicado al sur inmediato de la Estupa No 3, es más pequeño que las cuatro puertas de entrada que rodean la Gran Estupa. También es un poco más antiguo y, en general, data del siglo I d.C.

Héroe con diadema luchando con un Makara.

La reina Maya ilustrada por elefantes.

El Buda representado por el Dharmacakra.

Genios entre follaje formando pergaminos. Este tipo de pergaminos generalmente se considera de origen helenístico y también se usaron ampliamente en el arte greco-budista de Gandhara. [114] [115]

El Buda representado por el Dharmacakra.

Hombres y mujeres en elefantes.

Hombres y mujeres en elefantes.

Deidad guardiana o devoto del panel inferior Dvarapala.

Posiblemente demonios, o el ataque de Mara.

Deidad guardiana o devoto del panel inferior Dvarapala.

Nuevamente, la variedad y el detalle de los paneles de los pilares es mucho menor que en la Gran Estupa. Sin embargo, el primer panel es extremadamente interesante, ya que muestra la adoración de lo que parece el pilar de Ashoka en la Puerta Sur de la Gran Estupa. Luego, otros devotos simplemente se alinean en el segundo y tercer panel de abajo.

12 වන සියවස තෙක්ම මෙම සංකීර්ණය වෙත තවත් ස්තූප සහ වෙනත් බෞද්ධ ගොඩනැගිලි ගණනාවක්ම ඉදි විය.

බටහිර ක්ෂත්‍රපයෝ සංස්කරණය

ක්‍රි.පූ. / ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස්වල සාංචි ප්‍රදේශයේ සාතවාහන පාලනය පැවති බවට සාතකර්ණී නමයෙන් නිකුත් කළ වීදිශා, උජ්ජෛන් සහ ඒරාන් ප්‍රදේශවලින් හමුවූ සාතවාහන තඹ කාසි මෙන්ම, ස්තූප අංක 1 හි දකුණු තොරණෙහි වූ සාතකර්ණී සෙල්ලිපිය සාක්ෂ්‍ය සපයයි. [116]

ඉන් මඳ කලකට පසුව, මෙම ප්‍රදේශය සිතියානු බටහිර ක්ෂත්‍රපයන්ගේ, විශේෂයෙන් නාහපාන (ක්‍රි.ව. 120) රජුගේ ග්‍රහණයට නතු විය. [117] ඉන් අනතුරුව නිසැකැවම එය පළමුවන රුද්‍රදාමන් (ක්‍රි.ව. 130-150) පාලනයට නතුවූ බව ඔහුගේ ජුනාගාධ් අභිලේඛන මඟින් පෙනී යයි. [116] සාතවාහනයන් මඳ කලකට සිය පාලනය බලය ‍යළි ලබාගන්නට සමත් වුවද, ක්‍රි.ව. 3 වන සියවසේ මැද භාගය වන විට බලය නැවතත් දෙවන රුද්‍රසේන (ක්‍රි.ව. 255-278) යටතේ බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් සතු විය. බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් 4 වන සියවස තෙක් බලයේ රැඳී සිටි බව අවට වූ කානකේර්හා අභිලේඛනය අනුව පෙනේ. [116] Por lo tanto, parece que el Imperio Kushan no se extendió al área de Sanchi, y las pocas obras de arte Kushan encontradas en Sanchi parecen provenir de Mathura. [116] En particular, algunas estatuas Mathura en nombre del gobernante Kushan Vasishka (247-267 EC) se encontraron en Sanchi. [118] [119]

Guptas සංස්කරණය

Los siguientes gobernantes del área fueron los Guptas. [116] Las inscripciones de un Chandragupta II victorioso en el año 412-423 EC se pueden encontrar en la barandilla cerca de la Puerta Este de la Gran Estupa. [120]

"El glorioso Candragupta (II), (.) Que proclama en el mundo el buen comportamiento de la gente excelente, es decir, los dependientes (del rey), y que ha adquirido estandartes de victoria y fama en muchas batallas"

El Templo 17 es uno de los primeros templos independientes (siguiendo los grandes templos de cuevas de la arquitectura india excavada en la roca), ya que data del período Gupta temprano (probablemente el primer cuarto del siglo V d.C.). Puede haber sido construido para uso budista (lo cual no es seguro), pero el tipo del que representa una versión muy temprana iba a ser muy significativo en la arquitectura de los templos hindúes. [123] Consiste en un santuario cuadrado de techo plano con un pórtico y cuatro pilares. El interior y tres lados del exterior son sencillos y sin decoración, pero el frente y los pilares están elegantemente tallados, lo que le da al templo una apariencia casi "clásica", [121] similar a los templos cavernosos excavados en la roca del siglo II de las Cuevas de Nasik. Las cuatro columnas son más tradicionales, los ejes octogonales se elevan desde bases cuadradas hasta capiteles de campana, coronados por grandes bloques de ábaco tallados con leones espalda con espalda. [124]

Junto al Templo 17 se encuentra el Templo 18, el marco de un templo de chaitya-hall absidal en su mayoría del siglo VII, nuevamente quizás budista o hindú, que fue reconstruido sobre una sala anterior. Probablemente estaba cubierto por un techo de madera y paja. [125]

Cerca de Northwern Gateway también se solía colocar un pilar Vajrapani. Otro pilar de Padmapani solía estar de pie, y la estatua se encuentra ahora en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Pilar León No 26 සංස්කරණය

El pilar No26 se encuentra un poco al norte del pilar Sunga No25. Pertenece a la era temprana de Gupta. Aparte de su diseño, se distingue de los otros pilares del sitio por la calidad y el color inusuales de su piedra, que es más dura que la que se extrae normalmente en la colina Udayagiri, y de un tono beige pálido salpicado y veteado de amatista. En Sanchi, esta variedad particular de piedra se usó solo en monumentos del período Gupta. Este pilar tenía aproximadamente 22 pies y 6 pulgadas de altura y estaba compuesto de solo dos piezas, una que comprende el eje circular y la base cuadrada, la otra el capitel de la campana, el cuello, los leones y el chakra de la coronación. En el lado noroeste de la sección más baja, que todavía está in situ, hay una breve inscripción mutilada en caracteres de Gupta que registra el regalo del pilar por un viharasvamin (maestro de un monasterio), hijo de Gotaisimhabala. [126]

Como era habitual con los pilares de la era Gupta, la base cuadrada se proyectaba sobre el nivel del suelo, la proyección en este caso era de 1 pie y 2 pulgadas, y estaba encerrada por una pequeña plataforma cuadrada. El capitel de león de este pilar es una débil imitación del que coronaba el pilar de Asoka, con la adición de una rueda en la cima y con algunas otras variaciones de detalle. Por ejemplo, el cuello del cable sobre el capitel de la campana se compone de una serie de hilos unidos con una tira.Además, los relieves del ábaco circular consisten en pájaros y lotos de tamaños desiguales dispuestos de manera irregular, no con la precisión simétrica del arte indio anterior. Finalmente, estos leones, como los de los pilares de la Puerta Sur, cuentan con cinco garras en cada pie, y su modelado muestra poco respeto por la verdad y poco arte. [126]

Ha habido mucha confusión sobre la datación de estos pilares, ya que a menudo se presentaba desde el principio como un pilar de Ashoka. El propio Marshall describe el pilar como el primer Imperio Gupta en términos convincentes, ya sea desde el punto de vista del material, la técnica o el arte. [126] La División de Fotografía del Gobierno de la India lo describe en esta imagen como "Un pilar de Asoka y su capitel de león roto cerca de la entrada sur de la Gran Estupa". [7]. La British Library Online también lo describe como Mauryan del siglo III a. C., aunque probablemente haya pegado el texto original del siglo XIX [8]. Sachim Kumar Tiwary en Pilares monolíticos del período Gupta, afirma una fecha de Gupta. [127] El Museo Arqueológico de Sanchi le da una fecha de 600 EC, lo que incluso lo colocaría más allá del período Gupta propiamente dicho, en el momento de la dinastía Gupta posterior. [128]

35 ස්තම්භය

El enorme pilar cerca de North Gateway, numerado 35 en el plan, fue erigido durante el período Gupta. Cada característica, ya sea estructural, estilística o técnica, es típica de la mano de obra de Gupta. La mayor parte del pozo ha sido destruido, pero el tocón aún permanece in situ y los cimientos están intactos. También la forma de la plataforma alrededor de su base es suficientemente clara, y el capitel y la estatua que se dice que sostenía están relativamente bien conservados. Lo que queda del eje es de 9 pies de largo, de los cuales 3 pies y 10 pulgadas, medidos desde la parte superior, son circulares y lisos, y el resto, que constituye la base, cuadrado y desbastado. En la época de Gupta, era una práctica común mantener cuadradas las bases de tales columnas monolíticas, mientras que las de la época de Maurya eran invariablemente circulares. Las columnas del período Maurya se distinguen por su exquisito acabado y su superficie muy pulida, pero en este caso el revestimiento de la piedra no se caracteriza por un acabado tan brillante. [129]

El capitel persepolitano y el ábaco cuadrado ornamentados con una balaustrada en relieve están cortados enteros de un solo bloque de piedra. También lo es la estatua que se encontró junto al capitel y que se cree que perteneció al mismo pilar. Esta estatua representa a un hombre vestido con un dhoti y adornado con brazaletes, aretes, collar enjoyado y tocado. El cabello cae en rizos sobre los hombros y la espalda, y debajo de él, en la parte posterior, caen las puntas de dos cintas. [129] Se cree que la estatua representa a Vajrapani. La atribución a Vajrapani está indicada por el trozo de un trueno vajra en la mano derecha y un halo de 24 rayos. [130] La dedicación del pilar Vajrapani también se menciona en una inscripción del siglo V. [131]

Una característica interesante de la imagen es el halo que está perforado con doce pequeños agujeros dispuestos uniformemente alrededor de su borde. Es evidente que el halo es demasiado pequeño en proporción al tamaño de la estatua, y estos agujeros sin duda estaban destinados a la fijación de los rayos exteriores, que probablemente estaban hechos de cobre dorado, el resto de la estatua en sí posiblemente estaba pintada o pintada. dorado. Esta estatua se encontraba en la cima del pilar y es una obra del período Gupta. [129] La estatua se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Sanchi y se atribuye al siglo V EC. [132]

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (ගුප්ත විහාරය).

බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් (මහා ස්තූපය).

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (මහා ස්තූපය).

ස්තම්භය 34 හි තිබූ පියපත් සහිත් සිංහ ස්තම්භ ශීර්ෂය (නැතිවූ).

Tras la destrucción de los Guptas por los Alchon Huns, y con el declive del budismo en la India, la creación artística budista en Sanchi se ralentizó.

El templo 45 fue el último templo budista construido entre mediados y finales del siglo IX. [134] Otro punto a señalar es que en ese momento los monumentos estaban encerrados dentro de un muro.

Con el declive del budismo en la India, los monumentos de Sanchi dejaron de usarse y cayeron en mal estado. En 1818, el general Taylor de la Caballería de Bengala registró una visita a Sanchi. En ese momento los monumentos se dejaron en relativamente buenas condiciones. Aunque la jungla había cubierto el complejo, varias de las Puertas todavía estaban en pie, y Sanchi, al estar situado en una colina, había escapado del ataque de los conquistadores musulmanes que habían destruido la cercana ciudad de Vidisha (Bhilsa) a solo 5 millas de distancia. [135]

Aunque los artesanos iniciales de los relieves de piedra en Sanchi parecen haber venido de Gandhara, con los primeros relieves tallados en la Estupa de Sanchi No 2 alrededor del año 115 a. C., [27] el arte de Sanchi se desarrolló a partir de entonces considerablemente en el siglo I a. se cree que es anterior a la floración del arte greco-budista de Gandhara, que prosiguió floreciendo hasta alrededor del siglo IV d.C. El arte de Sanchi se considera así como el antepasado de las formas didácticas del arte budista que le seguirían, como el arte de Gandhara. [136] También es, con Bharhut, el más antiguo. [137]

A medida que Gandhara adoptó los relieves didácticos budistas, el contenido evolucionó un poco junto con el surgimiento del budismo Mahayana, una comprensión más teísta del budismo. Primero, aunque muchos de los temas artísticos siguieron siendo los mismos (como el sueño de Maya, La Gran Partida, los ataques de Mara), muchas de las historias de las vidas anteriores de Buda fueron reemplazadas por historias aún más numerosas sobre los Bodhisattvas de la época. Panteón Mahayana. [136] En segundo lugar, otra diferencia importante es el tratamiento de la imagen del Buda: mientras que el arte de Sanchi, por detallado y sofisticado que sea, es anicónico, [138] el arte de Gandhara agregó ilustraciones del Buda como un hombre vestido con trajes griegos. ropa de estilo para jugar un papel central en sus relieves didácticos. [139] [140]

Se conoce la presencia de griegos en Sanchi o cerca de allí en ese momento (el embajador indo-griego Heliodorus en Vidisha alrededor del año 100 a. en Sanchi [83]), pero los detalles más precisos sobre los intercambios o las posibles rutas de transmisión son esquivos.

Sanchi y el arte greco-budista de Gandhara
El sueño de maya La gran partida El ataque de Mara Iluminación El Buda predicando
Sanchi
(1er c. AEC / CE)

El sueño de Maya de un elefante blanco.

El Buda, bajo el paraguas del carro, no está ilustrado.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.
Arte greco-budista de Gandhara
(1o c.CE-4o c.CE)

Ilustración muy similar de Gandhara.

El Buda en persona abandona la ciudad.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El general Henry Taylor (1784–1876), oficial británico en la Tercera Guerra Maratha de 1817–1819, fue el primer historiador occidental conocido en documentar en 1818 (en inglés) la existencia de la Estupa Sanchi. El sitio estaba en un estado de abandono total. Sir Herbert Maddock rompió torpemente la Gran Estupa en 1822, aunque no pudo llegar al centro, y luego la abandonó. [141] Alexander Cunningham y Frederick Charles Maisey hicieron el primer estudio y excavaciones formales en Sanchi y las estupas circundantes de la región en 1851. [142] [141] Los arqueólogos aficionados y los buscadores de tesoros devastaron el sitio hasta 1881, cuando se realizó el trabajo de restauración adecuado. iniciado. Entre 1912 y 1919, las estructuras fueron restauradas a su condición actual bajo la supervisión de Sir John Marshall. [143]

Los europeos del siglo XIX estaban muy interesados ​​en la Stupa que fue construida originalmente por Ashoka. French solicitó el permiso de Shahjehan Begum para llevarse la puerta oriental, que estaba bastante bien conservada, a un museo en Francia. Los ingleses, que se habían establecido en la India, principalmente como fuerza política, también estaban interesados ​​en llevarlo a Inglaterra como museo. Quedaron satisfechos con las copias en yeso que se prepararon cuidadosamente y el original permaneció en el sitio, que forma parte del estado de Bhopal. El gobierno de Bhopal, Shahjehan Begum y su sucesor, el sultán Jehan Begum, proporcionaron dinero para la preservación del sitio antiguo. John Marshall, Director General del Estudio Arqueológico de la India de 1902 a 1928, reconoció su contribución dedicando sus importantes volúmenes sobre Sanchi al Sultán Jehan. Ella había financiado el museo que se construyó allí. Como una de las piezas arquitectónicas y culturales budistas más antiguas e importantes, ha transformado drásticamente la comprensión de la India primitiva con respecto al budismo. Ahora es un maravilloso ejemplo del sitio arqueológico cuidadosamente conservado por el Servicio Arqueológico de la India. El lugar de Sanchi Stupa en la historia y la cultura de la India se puede medir por el hecho de que el Banco de la Reserva de la India introdujo nuevos billetes de 200 rupias indias con Sanchi Stupa en 2017.

Sin embargo, dado que Sanchi permaneció casi intacto, solo se pueden encontrar pocos artefactos de Sanchi en el Museo Occidental: por ejemplo, la estatua de Gupta de Padmapani se encuentra en el Museo Victoria y Alberto de Londres, y uno de los Yashinis se puede ver en el Museo Británico.

Hoy, alrededor de cincuenta monumentos permanecen en la colina de Sanchi, incluidas tres estupas principales y varios templos. Los monumentos se han incluido entre otros monumentos famosos en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1989.

Los relieves de Sanchi, especialmente los que representan ciudades indias, han sido importantes para intentar imaginar cómo son las antiguas ciudades indias. Muchas simulaciones modernas se basan en las ilustraciones urbanas de Sanchi. [144]

Gran Stupa, Eastern Gateway, en 1875.

Great Stupa, Northern Gateway en 1861.

Una visión de la vida de la corte india antigua, utilizando motivos de Sanchi (grabado en madera, 1878).

මේසී සහ කනිංහැම් විසින් සොයාගත් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අස්ථි අවශේෂ සහ ධාතු කරඬු බෙදා සිහිවටන ලෙස එංගලන්තය වෙත රැගෙන යන ලදී. [145] මේසීගේ පවුල විසින් මෙම වස්තූන් වික්ටෝරියා සහ ඇල්බට් කෞතුකාගාරය වෙත අලෙවි කළ අතර, ඒවා එහි දිගු කාලයක් පැවතිණි. මහාබෝධි සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් එංගලන්තය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ විසූ බෞද්ධයෝ ඒවා නැවත භාරදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියහ. ඒ අනුව සාරිපුත්ත සග මොග්ගල්ලාන රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතූන් කිහිපයක් 1947 දී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන ලද අතර, ඒවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත විය. [146] ශ්‍රී ලංකාව තුළ අති විශාල ජනකායකගේ වන්දනාවට එම ධාතූන් පාත්‍ර විය. කෙසේනමුත් පසුව ඒවා ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය අතර, 1952 දී මෙම ධාතූන් තැන්පත් කිරීමට "චේතියගිරි විහාරය" නමින් නව විහාරයක් තනවන ලදී. [147] ජාතිකවාදී දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බැලීමේ දී, මෙමඟින් ඉන්දියාව තුළ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය නිල වශයෙන් නැවත ස්ථාපිත කිරීම සනිටුහන් කරයි. ඇතැම් ධාතූන් බුරුමය විසින් ලබාගන්නා ලදී. [148]

සාංචියේ, විශේෂයෙන්ම ස්තූප අංක 1, හි බ්‍රාහ්මී අභිලේඛන විශාල සංඛ්‍යාවක් හමුවේ. ඉන් බොහෝමයක් ප්‍රදානයන් පිළිබඳ සඳහන් කුඩා සෙල්ලිපි වුවද, එහි විශාල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් පවතියි. 1837 දී ජේම්ස් ප්‍රින්සෙප් විසින් එහි බොහෝ අභිලේඛන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර ද්විත්වයකින් අවසන් වන බව හඳුනා ගත්තේ ය. එම අක්ෂර ද්විත්වය "දානං" (දානය) යැයි ප්‍රින්සෙප් සලකා ඇත. මෙය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කියවා තේරුම් ගැනීමට මඟපෑදී ය. [151] [152]

දානයන් පිළිබඳ වාර්තා විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී [153] ඉන් බොහෝ දායකයන් ප්‍රදේශයේම වැසියන් (නගර පිළිබඳ සඳහන් නොමැති) බැව් පෙනේ. ඉන් සමහරෙක් උජ්ජයින්, වීදිශා, කුරාර, නදීනගර්, මහිසති, කුර්ඝාර, භෝගවදන් සහ කංදගීගාම් වැනි ප්‍රදේශවලින් වෙති. සාංචියෙන් යවන(ඉන්දු-ග්‍රීක) [80] දායකයන් පිළිබඳ අභිලේඛන තුනක් හමුවී ඇති අතර, ඉන් වඩාත්ම පැහැදිළි අභිලේඛනයෙහි "සෙටපථියස යෝනස දානං"(" සෙටපථ හි යෝනයන්ගේ දානය ") ලෙස සඳහන් වේ. සෙටපථ නගරය මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැත. [83]


Siete reyes sitian a Kushinagara - Historia

Gibetón, un pueblo levítico en el territorio de Dan (Josué 19:44 Josué 21:23), probablemente, al igual que otros lugares de esa región, todavía estaba en manos de los filisteos hasta que David los sometió. El texto aquí implica una revuelta de los filisteos contra el poder debilitado de Israel y la ocupación de Gibbethon, al mando de un paso desde la llanura de Sarón hacia el interior. El asedio debe haber sido infructuoso, al menos de cualquier resultado permanente durante veintiséis años después de que encontremos a Gibbethon todavía en manos del enemigo. (Ver 1 Reyes 16:15.)

1 Reyes 15: 27-28. Baasa lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos - Esta era una ciudad de la tribu de Dan, dada a los levitas (Josué 19:44 Josué 21:23) que la abandonaron, como lo hicieron con el resto de sus ciudades. , cuando Jeroboam no les permitió ejecutar su oficio, 2 Crónicas 11:14 y es probable que los filisteos se apoderaran de él, al estar colindantes con su país. Pero parece que Nadab ahora estaba tratando de recuperarlo de sus manos, como un derecho que le pertenecía y aquí, en medio de su ejército, Baasa, con otros, conspiró contra él y lo mató: y tan poco interés Si tuviera en el afecto de su pueblo, que su ejército no sólo no vengó su muerte, sino que eligió a su asesino como su sucesor. Ya sea que Baasa hizo esto por un resentimiento personal contra Nadab, o para vengarse de la casa de Jeroboam por alguna afrenta recibida de ellos o si con el pretexto de liberar a su país de la tiranía de un príncipe malvado o simplemente por un principio de ambición, para abrirse paso al trono, no aparece, pero después de haberlo matado, reinó en su lugar.

De la casa de Isacar, es decir, de la tribu, que a menudo se llama casa, como Jueces 10: 9 Salmo 135: 20 Oseas 1: 7. Que pertenecía a los filisteos que, aprovechando la división entre Israel y Judá, habían reconquistado esta ciudad, que pertenecía a la tribu de Dan, Josué 19:44, y pertenecía a los levitas, Josué 21:23, tras su partida a Judá. , 2 Crónicas 11:14, los reyes de Israel se apoderaron de sus ciudades y tierras para su propio uso, como se señaló antes, lo que los hizo tan preocupados por esta ciudad, para sitiarla tanto ahora como muchos años después de este tiempo, 1 Reyes 16 :15 .

conspiró contra él tramó un plan para quitarle la vida y apoderarse del reino:

y Baasa lo hirió en Gibetón, ciudad de la tribu de Dan, Josué 19:44.

que pertenece a los filisteos era una ciudad dada a los levitas, Josué 21:23 y siendo expulsados ​​de ella por Jeroboam, los filisteos se apoderaron de ella, o hasta ahora la habían conquistado y Nadab estaba deseando sacarla de sus manos, y por lo tanto la sitiaron, como sigue:

porque Nadab y todo Israel sitiaron Gibetón y mientras él la sitiaba, Baasa aprovechó la oportunidad para matarlo, donde su cadáver yacía expuesto a perros o aves del cielo, y no tenía entierro, como predijo Ahías, 1 Reyes 14 : 11.

27. de la casa de Isacar] La familia de Jeroboam era de la tribu de Efraín (1 Reyes 11:26), y puede haber sido algunos celos tribales lo que llevó a un hombre de Isacar a exterminar a toda la familia de Jeroboam y a fundar una nueva dinastía. . Del mensaje del profeta Jehú a Baasa (1 Reyes 14: 1-2) parecería como si el intento de Baasa hubiera sido sancionado por algún mensaje divino. Pero tampoco Baasa mejoró la conducta de los dos reyes de la casa anterior.


Conectando Ezekiel y rsquos 430 días con Daniel y rsquos 70 semanas

Si bien la reconstrucción del templo encargada por Ciro comenzó en el primer año de su reinado, 537 a. C., todavía no se había completado cuando Darío se convirtió en el nuevo rey de Babilonia. Hizo un decreto para extender la obra en el templo.

Decreto de Artajerjes Longimanus - 16 de marzo de 445 a. C.

Aquí es donde entran en juego las 70 semanas de estudio de Daniel. No fue sino hasta Nehemías que se emitió un decreto para reconstruir los muros. Los judíos tenían dificultades para reconstruir sin la protección de los muros. Esdras llegó a Jerusalén en el séptimo año (Esdras 7: 8) de Artajerjes I (458 a.C.), seguido de Nehemías, quien llegó en el año 20 del rey y rsquos (445 a.C.) Nehemías 2: 1-11

Nehemías 2: 1-8
Y sucedió que en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, el vino estaba delante de él; tomé el vino y se lo di al rey. Ahora no había estado antes triste en su presencia. Por tanto, el rey me dijo: ¿Por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo? esto no es más que dolor de corazón. Entonces tuve mucho miedo, y dije al rey: Viva el rey para siempre; ¿por qué no ha de entristecerse mi rostro, cuando la ciudad, el lugar de mis padres y los sepulcros, está asolada y sus puertas consumidas por el fuego? ? Entonces el rey me dijo: ¿Qué pides? Entonces oré al Dios del cielo. Y dije al rey: Si al rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia en tus ojos, me envíes a Judá, a la ciudad de mis padres y los sepulcros, para que yo la edifique. Y el rey me dijo, (la reina también sentada a su lado) ¿Por cuánto tiempo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así que al rey le agradó enviarme y le fijé un tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me trasladen hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaph, el guardián del rey y el bosque de rsquos, para que él puede darme madera para hacer vigas para las puertas del palacio que pertenecían a la casa, y por la muralla de la ciudady por la casa en la que entraré. Y el rey me concedió, conforme a la buena mano de mi Dios sobre mí.

Daniel 9:25
Por tanto, sepan y entiendan que desde la salida del mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, serán siete semanas, y sesenta y dos semanas: la calle será edificada de nuevo, y la pared, incluso en tiempos difíciles.


Siete reyes sitian a Kushinagara - Historia

සාංචි ස්තූපය ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ රායිසේන් දිස්ත්‍රික්කයේ සාංචි නගරයේ පිහිටා ඇත. එය මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි අගනුවර වන භෝපාල් සිට කිලෝමීටර 46 ක් (සැතපුම් 29) ඊසානදිගට වන්නට පිහිටා තිබේ.

සාංචියේ මහා ස්තූපය ඉන්දියාවේ පැරණිතම පාෂාණමය ඉදිකිරීමක් වන අතර, එය ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ වැදගත් ස්මාරකයක් වේ. [1] මෙහි මුල් නිර්මාණය ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ අශෝක අධිරාජයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. එහි ගර්භය සරල අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොළු ව්‍යූහයක් වූ අතර, එහි බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් තැන්පත් කොට තිබිණි. Fue coronado por el chhatri, una estructura similar a una sombrilla que simboliza un alto rango, que estaba destinada a honrar y albergar las reliquias. El trabajo de construcción original de esta estupa fue supervisado por Ashoka, cuya esposa Devi era hija de un comerciante de la cercana Vidisha. Sanchi también fue su lugar de nacimiento, así como el lugar de la boda de ella y Ashoka. En el siglo I a. C., se agregaron cuatro toranas (puertas ornamentales) elaboradamente talladas y una balaustrada que rodeaba toda la estructura. La Estupa Sanchi construida durante el período Maurya estaba hecha de ladrillos. El compuesto floreció hasta el siglo XI.

Sanchi es el centro de una región con una serie de estupas, todas a unas pocas millas de Sanchi, incluyendo Satdhara (9 km al O de Sanchi, 40 estupas, las Reliquias de Sariputra y Mahamoggallana, ahora consagradas en el nuevo Vihara, fueron desenterrado allí), Bhojpur (también llamado Morel Khurd, una colina fortificada con 60 estupas) y Andher (respectivamente 11 km y 17 km al SE de Sanchi), así como Sonari (10 km al SO de Sanchi). [2] [3] Más al sur, a unos 100 km de distancia, se encuentra Saru Maru. Bharhut está a 300 km al noreste.

Sanchi Stupa está representada en el reverso del billete de la moneda india de 200 rupias para significar su importancia para la herencia cultural india. [4]

වර්තමානයේ සාංචියේ දක්නට ලැබෙන ස්මාරක මෞර්ය අධිරාජ්‍ය යුගයේ (ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවස) සිට අඛණ්ඩව ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය (ක්‍රි.ව. 5 වන සියවස) දක්වාත්, සහ අවසානයේ ක්‍රි.ව. 12 වන සියවස අවට දී නිර්මාණය වූ බෞද්ධ ස්මාරක සමූහයකි. [5] මෙය බොහෝවිට ඉන්දියාවේ වඩාත්ම හොඳින් සංරක්ෂණය වී ඇති බෞද්ධ ස්මාරක සමූහය විය හැක. [5] මෙහි ඇති පැරණිතම සහ විශාලතම ස්මාරකය වන මහා ස්තූපය හෙවත් ස්‍තූප අංක 1 මුලින්ම මෞර්ය ‍යුගයේ ඉදිවූ අතර, එය අසල අශෝක ස්තම්භයක් ද පිහිටුවා තිබිණි. [5] පසුකාලීන සියවස්වල දී, විශේෂයෙන්ම ශුංග සහ සාතවාහනයන්ගේ කාලසීමාවේ දී මහා ස්තූපය විශාල කොට තනවා අලංකාර තොරණ සහ වේදිකා ද එක් කරන ලදී. එසේම මෙය ආසන්නයේ කුඩා ස්තූප, විශේෂයෙන් ස්‍තූප අං .2, සහ ස්තූප අං .3. ඉදිකරන ලදී [5]

ඉන් අනතුරුව, ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය තෙක්ම එයට විවිධ අංග එක් කෙරිණි. මේ අනුව, සමස්තයක් වශයෙන් ගත්කළ සාංචිය පුරාතන ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ සහ ඉන්දියානු බෞද්ධ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ විකාසනය පෙන්වන කැඩපතක් බඳු ය. මෙමඟින් මුල්කාලීන බුද්ධාගම, එහි ආදිතම කලා සම්ප්‍රදායයන් සහ ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ බුද්ධාගමේ පරිහානිය තෙක් කාලසීමාව නිරූපණය කරයි. [5]

සාංචි ස්තූපවල සාමන්‍ය දර්ශනය එෆ්.සී. මේසී, 1851 (මහා ස්තූපය කඳු මුදුනේ ද, ස්තූප අංක 2 ඉදිරියෙන් ද වේ)

ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ ආරම්භ වූ මහා ස්තූපය (ස්තූප අං .1),

සාංචියේ "මහා ස්තූපය" මෙහි ඇති පැරණිතම ව්‍යූහය වන අතර, එය මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ මෞර්ය අධිරාජ අශෝකවිසිනි. [6] මෙහි මධ්‍යය බුදුන් වහන්සේගේ ධාතු නිධන් කොට තැනූ අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොල් නිමැවුමකින් සමන්විත විය. [6] එහි පාදම වටා උස්වූ පේසාවක් පිහිටි අතර, ගර්භය මත ගරාදි වැටක් සහ උසස් බව හැඟවීම උදෙසා ඡත්‍රයක් ද සවිකොට තිබිණ. [7] [8] මෙහි මුල් ස්‍තූපය වර්තමාන ස්තූපයේ විෂ්කම්භයෙන් අඩක් පමණ වූ අතර, ශුංගයන් විසින් එය විශාල කොට ඇත. වර්තමානයේ පාෂාණයෙන් ආවරණය කිට තිබුණ ද, අතීතයේ එය ගඩොල්වලින් ආවරණය කොට තිබිණි. [7]

Según una versión del Mahavamsa, la crónica budista de Sri Lanka, Ashoka estaba estrechamente relacionada con la región de Sanchi. Cuando era heredero y viajaba como virrey a Ujjain, se dice que se detuvo en Vidisha (a 10 kilómetros de Sanchi) y allí se casó con la hija de un banquero local. Fue llamada Devi y más tarde le dio a Ashoka dos hijos, Ujjeniya y Mahendra, y una hija Sanghamitta. Después de la adhesión de Ashoka, Mahendra encabezó una misión budista, enviada probablemente bajo los auspicios del Emperador, a Sri Lanka, y que antes de partir a la isla visitó a su madre en Chetiyagiri cerca de Vidisa, que se cree que era Sanchi. Estaba alojado allí en un suntuoso vihara o monasterio, que se dice que ella misma había erigido. [9]

අශෝක ස්තම්භය සංස්කරණය

También se erigió un pilar de arenisca finamente pulida, uno de los pilares de Ashoka, en el costado de la puerta principal de Torana. La parte inferior del pilar sigue en pie. Las partes superiores del pilar se encuentran en el cercano Museo Arqueológico de Sanchi. El capitel consta de cuatro leones, que probablemente sostenían una Rueda de la Ley, [12] como también sugieren ilustraciones posteriores entre los relieves de Sanchi. El pilar tiene una inscripción Ashokan (Cisma Edicto) [13] y una inscripción en el ornamental Sankha Lipi del período Gupta. [6] La inscripción de Ashokan está grabada en los primeros caracteres de Brahmi. Desafortunadamente, está muy dañado, pero los comandos que contiene parecen ser los mismos que los registrados en los edictos Sarnath y Kausambi, que juntos forman las tres instancias conocidas del "Edicto del Cisma" de Ashoka. Se relaciona con las penas por cisma en la sangha budista:

. el camino está prescrito tanto para los monjes como para las monjas. Mientras (mis) hijos y bisnietos (reinarán y) mientras la Luna y el Sol (duren), el monje o monja que causará divisiones en la Sangha, se verá obligado a ponerse túnicas blancas y residir aparte. Porque cual es mi deseo? Que la Sangha pueda estar unida y pueda durar mucho tiempo.

El pilar, cuando estaba intacto, tenía unos 42 pies de altura y consistía en un fuste monolítico redondo y ligeramente ahusado, con un capitel en forma de campana coronado por un ábaco y un adorno de coronación de cuatro leones, colocados espalda con espalda, todo finamente acabado y pulido. a un brillo notable de arriba a abajo. El ábaco está adornado con cuatro diseños de palmetas de llamas separados uno del otro por parejas de gansos, simbólicos quizás del rebaño de los discípulos de Buda. Los leones de la cumbre, aunque ahora bastante desfigurados, todavía dan testimonio de las habilidades de los escultores. [15]

La piedra arenisca en la que está tallado el pilar vino de las canteras de Chunar a varios cientos de millas de distancia, lo que implica que los constructores pudieron transportar un bloque de piedra de más de cuarenta pies de largo y que pesaba casi la misma cantidad de toneladas en esa distancia. Probablemente utilizaron el transporte acuático, utilizando balsas durante la temporada de lluvias hasta los ríos Ganges, Jumna y Betwa. [15]

Templo 40 සංස්කරණය

Otra estructura que se ha fechado, al menos parcialmente, en el siglo III a. C. es el llamado Templo 40, uno de los primeros ejemplos de templos independientes en la India. [16] El templo 40 tiene restos de tres períodos diferentes, el período más antiguo data de la época de Maurya, lo que probablemente lo hace contemporáneo a la creación de la Gran Estupa. Una inscripción incluso sugiere que podría haber sido establecido por Bindusara, el padre de Ashoka. [17] El templo original del siglo III a. C. se construyó sobre una plataforma de piedra rectangular alta, de 26,52 × 14 × 3,35 metros, con dos tramos de escaleras hacia el este y el oeste. Era un salón absidal, probablemente de madera. Se quemó en algún momento del siglo II a. C. [18] [19]

Posteriormente, la plataforma se amplió a 41,76 × 27,74 metros y se reutilizó para erigir una sala de pilares con cincuenta columnas (5 × 10) de las que quedan muñones. Algunos de estos pilares tienen inscripciones del siglo II a. C. En el siglo VII u VIII se instaló un pequeño santuario en una esquina de la plataforma, reutilizando algunos de los pilares y colocándolos en su posición actual. [20] [19]

Restos del Pilar Ashokan en piedra pulida (a la derecha de la Puerta Sur), con su Edicto.

Edicto del Pilar Menor Sanchi de Ashoka, in situ (detalle de la imagen anterior).

Restos del eje del pilar de Ashoka, debajo de un cobertizo cerca de la Puerta del Sur.

Sobre la base de Ashokavadana, se presume que la estupa pudo haber sido objeto de actos de vandalismo en algún momento del siglo II a. C., un evento que algunos han relacionado con el ascenso del emperador Shunga Pushyamitra Shunga, que superó al Imperio Maurya como general del ejército. Se ha sugerido que Pushyamitra pudo haber destruido la estupa original y su hijo Agnimitra la reconstruyó. [21] La estupa de ladrillo original se cubrió con piedra durante el período Shunga.

Dada la naturaleza bastante descentralizada y fragmentaria del estado de Shunga, con muchas ciudades emitiendo sus propias monedas, así como la relativa aversión de los Shungas por el budismo, algunos autores argumentan que las construcciones de ese período en Sanchi no pueden realmente llamarse "Shunga ". No fueron el resultado del patrocinio real, en contraste con lo que sucedió durante los Maurya, y la mayoría de las dedicatorias en Sanchi fueron privadas o colectivas, más que el resultado del patrocinio real. [22]

El estilo de las decoraciones del período Shunga en Sanchi guarda una estrecha similitud con las de Bharhut, así como con las balaustradas periféricas del Templo Mahabodhi en Bodh Gaya.

Gran Stupa (No 1) සංස්කරණය

Durante el gobierno posterior de Shunga, la estupa se amplió con losas de piedra hasta casi el doble de su tamaño original. La cúpula estaba aplanada cerca de la parte superior y coronada por tres sombrillas superpuestas dentro de una barandilla cuadrada. Con sus muchos niveles, era un símbolo del dharma, la Rueda de la Ley. La cúpula se colocó sobre un tambor circular alto destinado a la circunvalación, al que se podía acceder a través de una escalera doble. Un segundo camino de piedra a nivel del suelo estaba rodeado por una balaustrada de piedra. Las barandillas alrededor de la Stupa 1 no tienen relieves artísticos. Estas son solo losas, con algunas inscripciones dedicatorias. Estos elementos datan de alrededor del 150 a. C. [23] o del 175 al 125 a. C. [24] Aunque las barandillas están hechas de piedra, están copiadas de un prototipo de madera y, como ha observado John Marshall, las juntas entre las piedras de los topes se han cortado en forma inclinada, ya que la madera se corta de forma natural y no verticalmente como piedra. debe cortarse. Además de los breves registros de los donantes escritos en las barandillas en escritura Brahmi, hay dos inscripciones posteriores en las barandillas añadidas durante la época del Período Gupta. [25] Algunos relieves son visibles en la balaustrada de la escalera, pero probablemente sean un poco posteriores a los de la Estupa No2, [26] y están fechados en 125-100 a. C. [24] Algunos autores consideran que estos relieves, bastante toscos y sin connotaciones budistas obvias, son los relieves más antiguos de todo Sanchi, algo más antiguos incluso que los relieves de la Estupa N ° 2 de Sanchi. [24]

Balaustrada y escalera de Shunga.

Shunga vedika (barandilla) con inscripciones.

Barandilla de cumbre y sombrillas.

Relieves de balaustrada de escalera

Estupa n. ° 2: los primeros relieves budistas සංස්කරණය

Las estupas que parecen haber sido encargadas durante el reinado de los Shungas son la Segunda y luego la Tercera estupas (pero no las puertas de entrada muy decoradas, que son del siguiente período Satavahana, como se conoce por las inscripciones), siguiendo la balaustrada de tierra y la piedra. Carcasa de la Gran Estupa (Estupa No 1). Los relieves datan de alrededor del 115 a. C. para los medallones y del 80 a. C. para las tallas de pilares, [28] un poco antes de los relieves de Bharhut para los más antiguos, con algunas modificaciones hasta el siglo I d. C. [23] [28]

La estupa n. ° 2 se estableció más tarde que la gran estupa, pero probablemente muestra los primeros ornamentos arquitectónicos. [26] Por primera vez, los temas claramente budistas están representados, particularmente los cuatro eventos en la vida de Buda que son: la Natividad, la Ilustración, el Primer Sermón y la Muerte. [31]

Las decoraciones de la Estupa No. 2 han sido llamadas "la decoración de estupa extensa más antigua que existe", [29] y esta Estupa se considera el lugar de nacimiento de las ilustraciones de Jataka. [30] Los relieves de la Estupa n. ° 2 tienen marcas de albañil en Kharoshthi, a diferencia de la escritura Brahmi local. [27] Esto parece implicar que los trabajadores extranjeros del noroeste (de la región de Gandhara, donde Kharoshthi era el guión actual) fueron los responsables de los motivos y figuras que se pueden encontrar en las rejas de la estupa. [27] Se sabe que los extranjeros de Gandhara visitaron la región aproximadamente al mismo tiempo: en 115 a. C., se registra la embajada de Heliodoro del rey indo-griego Antialkidas en la corte del rey Sungas Bhagabhadra en la cercana Vidisha, en la que Heliodoro estableció el pilar Heliodorus en una dedicación a Vāsudeva. Esto indicaría que las relaciones habían mejorado en ese momento y que la gente viajaba entre los dos reinos. [32]

Extranjero a caballo. Los medallones están fechados alrededor del año 115 a. C. [28]

Lakshmi con loto y dos niños asistentes, probablemente derivado de imágenes similares de Venus [33]

Estupa No. 3 සංස්කරණය

La Estupa No. 3 fue construida durante la época de los Shungas, quienes también construyeron la barandilla a su alrededor, así como la escalera. Se dice que las Reliquias de Sariputra y Mahamoggallana, los discípulos de Buda, fueron colocadas en la Estupa No. 3, y se excavaron cajas de reliquias para confirmar esto. [34]

Se dice que los relieves de las barandillas son un poco más tardíos que los de la Estupa No. 2. [24]

La única puerta de entrada torana orientada al sur no es Shunga, y fue construida más tarde bajo los Satavahanas, probablemente alrededor del año 50 a. C. [24]

Pilar Sunga සංස්කරණය

El pilar 25 en Sanchi también se atribuye a los Sungas, en los siglos II-I a. C., y se considera similar en diseño al pilar Heliodoro, llamado localmente Kham Baba pilar, dedicado por Heliodoro, el embajador del rey indo-griego Antialkidas, en la cercana Vidisha alrededor del año 100 a. C. [36] Que pertenece aproximadamente al período del Sunga, es evidente tanto por su diseño como por el carácter del revestimiento de la superficie.

La altura del pilar, incluido el capitel, es de 15 pies, su diámetro en la base de 1 pie 4 pulgadas. Hasta una altura de 4 pies 6 pulgadas, el eje es octagonal por encima de eso, de dieciséis lados. En la parte octagonal todas las facetas son planas, pero en la parte superior las facetas alternas están estriadas, los otros ocho lados están producidos por un achaflanado cóncavo de las aristas del octágono. Este método de rematar los arris en el punto de transición entre las dos secciones son rasgos característicos de los siglos II y I a. C. El lado oeste del fuste está dividido, pero aún se conserva la espiga de la parte superior, a la que estaba embutido el capitel. El capitel es del tipo acostumbrado persepolitano en forma de campana, con hojas de loto que caen sobre el hombro de la campana. Encima de este hay un cuello de cable circular, luego un segundo cuello circular aliviado por un patrón de cuentas y rombos y, finalmente, un ábaco cuadrado profundo adornado con una barandilla en relieve. La característica de la corona, probablemente un león, ha desaparecido. [36]

El Imperio Satavahana bajo Satakarni II conquistó el este de Malwa de los Shungas. [39] Esto les dio a los Satavahanas acceso al sitio budista de Sanchi, en el que se les atribuye la construcción de las puertas decoradas alrededor del Imperio Maurya original y las estupas Sunga. [40] A partir del siglo I a. C., se construyeron las puertas de entrada muy decoradas. También se colorearon la balaustrada y las puertas de entrada. [6] Las pasarelas / toranas posteriores generalmente datan del siglo I d.C. [26]

los Inscripción Siri-Satakani en la escritura Brahmi registra el regalo de uno de los principales arquitrabes de la Puerta del Sur por los artesanos del rey Satavahana Satakarni II: [37]

Existen algunas incertidumbres sobre la fecha y la identidad de los Satakarni en cuestión, ya que se menciona a un rey Satakarni en la inscripción de Hathigumpha, que a veces se fecha en el siglo II a. C. Además, varios reyes Satavahana usaron el nombre "Satakarni", lo que complica el asunto. Las fechas habituales dadas para las puertas de enlace van desde el 50 a. C. hasta el siglo I d. C., y generalmente se considera que el constructor de las primeras puertas es Satakarni II, que gobernó en 50-25 a. C. [39] [26] Se conoce otro monumento temprano de Satavahana, la cueva número 19 del rey Kanha (100-70 a. C.) en las cuevas de Nasik, que está mucho menos desarrollada artísticamente que las toranas de Sanchi.

මාධ්‍ය සහ කැටයම් ශිල්ප ක්‍රම සංස්කරණය

Aunque estaban hechas de piedra, las puertas de la torana estaban talladas y construidas a la manera de la madera y las puertas estaban cubiertas con esculturas narrativas. También se ha sugerido que los relieves en piedra fueron hechos por talladores de marfil de la cercana Vidisha, y una inscripción en la Puerta Sur de la Gran Estupa ("La adoración del cabello del Bodhisattva") fue dedicado por el Gremio de Talladores de Marfil de Vidisha. [41] [42]

La inscripción dice: "Vedisakehi damtakārehi rupakammam katam" que significa "Los marfil-trabajadores de Vidisha han hecho el tallado". [44] [45] Algunos de los marfiles de Begram o "Pompeya Lakshmi" dan una indicación del tipo de trabajos de marfil que podrían haber influido en las tallas de Sanchi.

Los relieves muestran escenas de la vida del Buda integradas con eventos cotidianos que serían familiares para los espectadores y, por lo tanto, les facilitarían la comprensión del credo budista como relevante para sus vidas. En Sanchi y la mayoría de las otras estupas, la población local donó dinero para el embellecimiento de la estupa a fin de obtener méritos espirituales. No hubo patrocinio real directo. Los devotos, tanto hombres como mujeres, que donaban dinero para una escultura a menudo elegían su escena favorita de la vida de Buda y luego tenían sus nombres inscritos en ella. Esto explica la repetición aleatoria de episodios particulares en la estupa (Dehejia 1992).

En estas tallas de piedra, el Buda nunca fue representado como una figura humana, debido al aniconismo en el budismo. En cambio, los artistas optaron por representarlo con ciertos atributos, como el caballo en el que dejó la casa de su padre, sus huellas o un dosel debajo del árbol bodhi en el punto de su iluminación. Se pensaba que el cuerpo humano era demasiado limitado para el Buda.

Arquitectura: evolución del capital pilar portante සංස්කරණය

Se han encontrado similitudes en los diseños de las capitales de varias áreas del norte de la India desde la época de Ashoka hasta la época de los Satavahanas en Sanchi: particularmente entre la capital de Pataliputra en la capital del Imperio Maurya de Pataliputra (siglo III a. C.), el pilar capiteles en el complejo budista Sunga Empire de Bharhut (siglo II a. C.), y los capiteles de los pilares de los Satavahanas en Sanchi (siglos I a. C. / CE). [46]

El primer ejemplo conocido en la India, la capital de Pataliputra (siglo III a. C.) está decorada con filas de rosetas repetidas, ovolos y molduras de cuentas y carretes, volutas onduladas y volutas laterales con rosetas centrales, alrededor de una palmeta de llama central prominente, que es el motivo principal. Estos son bastante similares a los diseños griegos clásicos, y el capitel se ha descrito como cuasi-jónico. [47] [48] Se ha sugerido la influencia griega, [49] así como la influencia persa aqueménida. [50]

La capital de Sarnath es una capital de pilar descubierta en las excavaciones arqueológicas en el antiguo sitio budista de Sarnath. [51] El pilar muestra volutas jónicas y palmetas.[52] [53] Se ha fechado de diversas formas desde el siglo III a. C. durante el período del Imperio Maurya, [54] [51] hasta el siglo I a. C., durante el período del Imperio Sunga. [52] Una de las caras muestra un caballo al galope llevando a un jinete, mientras que la otra cara muestra un elefante y su mahaut. [52]

El capitel del pilar en Bharhut, que data del siglo II a. C. durante el período del Imperio Sunga, también incorpora muchas de estas características, [55] [56] con un capitel anta central con muchas rosetas, cuentas y carretes, así como un diseño de palmeta central. [46] [57] [58] Es importante destacar que se agregaron animales yacentes (leones, símbolos del budismo), al estilo de los Pilares de Ashoka.

El capitel del pilar Sanchi mantiene el diseño general, visto en Bharhut un siglo antes, de leones recostados agrupados alrededor de un poste central de sección cuadrada, con el diseño central de una palmeta de llamas, que comenzó con el capitel de Pataliputra. Sin embargo, el diseño del poste central ahora es más simple, con la palmeta de llamas ocupando todo el espacio disponible. [59] Posteriormente se utilizaron elefantes para adornar los capiteles de los pilares (todavía con el diseño de palmeta central) y, por último, Yakshas (aquí el diseño de palmetas desaparece).

Temas principales de los relieves සංස්කරණය

ජාතක කථා සංස්කරණය

විවිධ ජාතක කථා නිරූපණය කොට ඇත. මෙමඟින් බුදුන් වහන්සේ බෝධිසත්ත්වයකුව සිට පෙර ආත්ම භවයන් නිරූපණය වේ. මෙහි හමුවන ජාතක කථා අතර සාම සාතකය, වෙස්සන්තර ජාතකය සහ මහාකපි ජාතකය කිහිපයකි.

Milagros සංස්කරණය

Se registran numerosos milagros hechos por el Buda. Entre ellos:

Tentación del Buda සංස්කරණය

Numerosas escenas se refieren a la tentación del Buda, cuando se enfrentó a las seductoras hijas de Mara y a su ejército de demonios. Habiendo resistido las tentaciones de Mara, el Buda encuentra la iluminación. Otras escenas similares sobre el mismo tema:

Guerra por las reliquias de Buda සංස්කරණය

La puerta sur de la Stupa No1, que se cree que es la entrada principal y más antigua de la estupa, [63] tiene varias representaciones de la historia de las reliquias de Buda, comenzando con la Guerra por las Reliquias.

Después de la muerte del Buda, los Mallas de Kushinagar quisieron quedarse con sus cenizas, pero los otros reinos también queriendo su parte fueron a la guerra y sitiaron la ciudad de Kushinagar. Finalmente, se llegó a un acuerdo y las reliquias de la cremación de Buda se dividieron entre 8 familias reales y sus discípulos. [64] [65] Esta famosa vista muestra técnicas de guerra en la época de los Satavahanas, así como una vista de la ciudad de Kushinagar de Mallas, en la que se ha confiado para comprender las antiguas ciudades indias.

Otros paneles narrativos relacionados con la Guerra por las Reliquias de Buda en Sanchi son:

  • "El Rey de las Mallas trayendo las reliquias del Buda a Kushinagara", justo después de la muerte de Buda, antes de la guerra misma. En este relieve, se ve al rey sentado sobre un elefante, sosteniendo las reliquias en su cabeza. [66]
  • "El asedio de Kushinagara por los siete reyes", otro relevo sobre el mismo tema.

Eliminación de las reliquias por Ashoka සංස්කරණය

Según la leyenda budista, unos siglos más tarde, las reliquias serían retiradas de los ocho reinos guardianes por el rey Ashoka y consagradas en 84.000 estupas. [64] [65] [68] Ashoka obtuvo las cenizas de siete de los reinos guardianes, pero no pudo tomar las cenizas de los Nagas en Ramagrama, que eran demasiado poderosos y pudieron conservarlas. Esta escena está representada en una de las porciones transversales de la entrada sur de la Estupa No1 en Sanchi. Ashoka se muestra a la derecha en su carro y su ejército, la estupa con las reliquias está en el centro, y los reyes Naga con sus capuchas de serpientes en el extremo izquierdo debajo de los árboles. [69]

Construcción del templo Bodh Gaya por Ashoka සංස්කරණය

Ashoka fue a Bodh Gaya para visitar el Árbol Bodhi bajo el cual Buda tuvo su iluminación, como describe su Edicto de Roca No 8. Sin embargo, Ashoka se entristeció profundamente cuando descubrió que el árbol sagrado pipal no se estaba cuidando adecuadamente y se estaba extinguiendo debido al descuido de la reina Tiṣyarakṣitā. [73]

Como consecuencia, Ashoka se esforzó por cuidar el árbol Bodhi y construyó un templo a su alrededor. Este templo se convirtió en el centro de Bodh Gaya. Una escultura en Sanchi, la puerta de entrada sur de la Estupa No1, muestra a Ashoka en el dolor siendo apoyado por sus dos reinas. Luego, el relieve de arriba muestra el árbol Bodhi prosperando dentro de su nuevo templo. Numerosas otras esculturas en Sanchi muestran escenas de devoción hacia el Árbol Bodhi y el Árbol Bodhi dentro de su templo en Bodh Gaya. [73]

Otras versiones del relieve que representan el templo del árbol Bodhi son visibles en Sanchi, como el Templo del árbol Bodhi (Puerta del Este).

Devotos extranjeros සංස්කරණය

Algunos de los frisos de Sanchi también muestran devotos con atuendo griego, vistiendo túnicas con faldas y algunos de ellos un griego piloi sombrero. [75] [76] [74] También se los describe a veces como Sakas, aunque el período histórico parece demasiado temprano para su presencia en la India central, y los dos sombreros puntiagudos parecen demasiado cortos para ser escitas. [74] El aviso oficial en Sanchi describe "Extranjeros adorando la Stupa". [77] Los hombres están representados con cabello corto y rizado, a menudo unidos con una diadema del tipo que se ve comúnmente en las monedas griegas. La ropa también es griega, con túnicas, capas y sandalias, típicas del traje de viaje griego. [78] Los instrumentos musicales también son bastante característicos, como la flauta doble "completamente griega" llamada aulos. [74] [79] También son visibles cuernos en forma de carnyx. [79]

La participación real de Yavanas / Yonas (donantes griegos) [80] en la construcción de Sanchi se conoce a partir de tres inscripciones hechas por donantes autodeclarados de Yavana:

  • La más clara de estas dice "Setapathiyasa Yonasa danam"(" Obsequio del Yona de Setapatha "), [81] [82] Setapatha es una ciudad incierta, posiblemente una ubicación cerca de Nasik, [83] un lugar donde se conocen otras dedicatorias de Yavanas, en la cueva No 17 de la Nasik Caves complex, y en los pilares de las Karla Caves no muy lejos.
  • Una segunda inscripción similar en un pilar dice: "[Sv] etapathasa (¿Yona?) Sa danam", probablemente con el mismo significado, ("Regalo del Yona de Setapatha"). [83] [84]
  • La tercera inscripción, en dos losas de pavimento adyacentes dice "Cuda yo [vana] kasa bo silayo" ("Dos losas de Cuda, el Yonaka"). [85] [83]

Alrededor del año 113 a. C., se sabe que Heliodoro, un embajador del gobernante indo-griego Antialcidas, dedicó un pilar, el pilar Heliodoro, a unas 5 millas de Sanchi, en el pueblo de Vidisha.

Otro extranjero bastante similar también se representa en Bharhut, el Bharhut Yavana (alrededor del año 100 a. C.), también vistiendo una túnica y una diadema real a la manera de un rey griego, y mostrando una triratna budista en su espada. [86] [87] Otro se puede ver en la región de Odisha, en las cuevas de Udayagiri y Khandagiri.

Extranjero a caballo, alrededor del 115 a. C., Stupa No2. [27] [28]

Detalle de los extranjeros, con traje griego y tocando flauta de carnyxes y aolus. Puerta norte de la estupa I (detalle).

Extranjeros sosteniendo uvas y montando leones alados, Sanchi Stupa 1, Eastern Gateway. [88]

Jinetes extranjeros, Southern Gateway of Stupa 3.

Extranjero con diadema luchando contra un Makara. Puerta sur de la estupa 3.

Extranjeros a caballo, con diadema, gorra y botas. Puerta occidental de Stupa 1.

Aniconismo සංස්කරණය

En todas estas escenas, el Buda nunca está representado, estando completamente ausente incluso de las escenas de su vida en las que desempeña un papel central: en el Milagro del Buda caminando sobre el río Nairanjana sólo está representado por su camino sobre el agua [90] en el Procesión del rey Suddhodana de Kapilavastu, camina en el aire al final de la procesión, pero su presencia solo es sugerida por personas que vuelven la cabeza hacia el símbolo de su camino. [90]

En uno de los relieves del Milagro en Kapilavastu, Se ve al rey Suddhodana rezando mientras su hijo, el Buda, se eleva en el aire. El Buda alabado es alabado por los seres celestiales, pero solo su camino es visible en forma de una losa que cuelga en el aire, llamada chankrama o "paseo". [89]

De lo contrario, la presencia del Buda está simbolizada por un trono vacío, como en la escena de Bimbisara con su cortejo real saliendo de la ciudad de Rajagriha para visitar al Buda. [91] Más tarde aparecerían escenas similares en el arte greco-budista de Gandhara, pero esta vez con representaciones de Buda. John Marshall detalló cada panel en su obra fundamental "Una guía para Sanchi". [92]

Este anoconismo es una relación con la imagen del Buda que podría estar en conformidad con una antigua prohibición budista de mostrar al propio Buda en forma humana, conocida por el Sarvastivada vinaya (reglas de la primera escuela budista de Sarvastivada): "" Dado que no está permitido hacer una imagen del cuerpo del Buda, oro para que el Buda me conceda que pueda hacer una imagen del Bodhisattva asistente. ¿Es eso aceptable? "El Buda respondió:" Puedes hacer una imagen del Bodhisattava "".. [93]

Las Puertas o Toranas සංස්කරණය

Los portales representan varias escenas de la vida de Buda, así como eventos posteriores a su muerte, en particular la Guerra de las Reliquias y los esfuerzos del emperador Ashoka por difundir la fe budista.

Stupa 1 Southern Gateway සංස්කරණය

Se cree que la Puerta Sur de la Estupa No1 es la entrada principal y más antigua a la Estupa. [94] Los frisos narrativos de esta entrada ponen gran énfasis en las reliquias del Buda y en el papel de Ashoka en la difusión de la fe budista. Esta puerta de entrada es una de las dos reconstruidas por Major Cole en 1882-1883. Toda la jamba derecha y la mitad de la izquierda son nuevas y en blanco, así como el extremo oeste del arquitrabe inferior, el extremo este del arquitrabe medio y los seis montantes verticales entre los arquitrabes. [95]

Algunas de las superficies de Southern Gateway no están decoradas o están perdidas. Al igual que las otras puertas, la Puerta Sur está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

Después de la muerte de Buda, sus reliquias se dividieron originalmente en ocho porciones y se compartieron entre ocho príncipes. Cada uno de los príncipes construyó una estupa en o cerca de su ciudad capital, dentro de la cual se consagró la porción respectiva de las cenizas. [97] Estas ocho estupas se erigieron en Rajagriha, Vaisali, Kapilavastu, Allakappa, Ramagrama, Vothadvipa, Pava y Kusinara. [98]
Aproximadamente dos siglos después, para difundir la fe budista, Asoka se esforzó por reunir las ocho partes de las reliquias para dividirlas y distribuirlas entre 84.000 estupas, que él mismo erigió. Solo obtuvo siete de estas porciones: no pudo asegurar las reliquias de Ramagrama en Nepal Tarai, ante la decidida oposición de sus devotos guardianes, los Nagas. [95]
Aquí, en el centro del arquitrabe, se representa la estupa de Ramagrama. Sobre la estupa hay figuras celestiales que llevan guirnaldas en sus manos. A la derecha, el Emperador Asoka se acerca en su carro, acompañado por un séquito de elefantes, jinetes y lacayos y a la izquierda, los Nagas y Nagis, en forma humana con capuchas de serpientes, adorando en la estupa, trayendo ofrendas o emergiendo. de las aguas de un estanque de lotos. [95] En el extremo saliente de este arquitrabe hay un elefante en un estanque de lotos con mahaut y hembras en su espalda, y una segunda hembra trepando detrás en el fondo, un pabellón con figuras femeninas mirando hacia afuera. No se sabe a qué incidente en particular se refiere este alivio. [95]
Una inscripción en la cúpula de la estupa registra que el arquitrabe fue un regalo de Balamitra, alumno de "Ayachuda (Arya-Kshudra), el predicador de la Ley".

Seis Budas del pasado y Gautama Buda, con su Árbol Bodhi en el extremo derecho. En la sección central hay tres estupas que se alternan con cuatro árboles con tronos frente a ellos, adorados por figuras tanto humanas como divinas. Estos representan los seis Budas del pasado (a saber: Vipassi, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana y Kaasapa) y Gautama Buda. Tres están simbolizados por sus estupas y cuatro por los árboles bajo los cuales cada uno alcanzó la iluminación respectivamente. El árbol de la extrema derecha es el árbol pipal de Gautama Buddha y el que está al lado es el árbol baniano de Kasyapa Buddha. La identificación de los demás es menos segura.

La inscripción en la cúpula de la estupa central dice "L. 1. rano Siri Satakanisa / L. 2. avesanisa vasithiputasa / L. 3. Anamdasa danam" ("Don de Anamda, el hijo de Vdsithi (Vdsishthi), el capataz de los artesanos (avesanin) de rajan Siri-Satakani). [95] Esta inscripción ha sido decisiva para atribuir la construcción de las puertas de entrada a la época del Imperio Satavahana.
En cada uno de los extremos salientes de este dintel hay un caballo con asistentes y paraguas real, que sale de una puerta de la ciudad. Posiblemente sea Kanthaka, el caballo de Gautama, cuando salía de la ciudad de Kapilavastu. [95]
Cuando se restauró la entrada, este dintel (junto con el inferior) parece haber sido invertido por error, ya que las esculturas más importantes en ellas ahora miran hacia la estupa en lugar de mirar hacia afuera. [95]

Arquitrabe inferior trasero

Arquitrabe completo con alas

El Buda murió en Kushinagara, la capital de las Mallas, quienes inicialmente trataron de quedarse con todas las reliquias del Buda. Estalló una guerra en la que los jefes de otros siete clanes hicieron la guerra contra las Mallas de Kushinara por la posesión de las reliquias de Buda. En el centro del arquitrabe, el asedio de Kushinara avanza a derecha e izquierda, los jefes victoriosos parten en carros y elefantes, con las reliquias sobre las cabezas de estos últimos. [95]
La escena continúa hasta los extremos salientes del arquitrabe, y los elefantes sentados en los capiteles falsos intermedios están claramente destinados a ser parte integrante de la escena. [95] [67]
Cuando se restauró la entrada, este dintel (junto con el superior) parece haber sido invertido por error, ya que las esculturas más importantes en ellas ahora miran hacia la estupa en lugar de mirar hacia afuera. [95]

Este relieve en particular fue dedicado por el Gremio de Talladores de Marfil de Vidisha (inscripción horizontal en el dintel), lo que sugiere que una parte de las puertas al menos fue hecha por talladores de marfil. [41] Al menos, la delicadeza de la mano de obra y el efecto espacial logrados en el panel del cielo de Trayastrimsa es particularmente sorprendente y hace comprensible que, como lo registra la inscripción, fue obra de los talladores de marfil de Vidisha. La inscripción dice: 'Vedisehi dantakarehi rupadamam katam' que significa "Los talladores de marfil de Vidisha han hecho el tallado". [44] [100] Algunos de los marfiles de Begram o los "Pompeya Lakshmi"dan una indicación del tipo de trabajos de marfil que podrían haber influido en las tallas de Sanchi.

Stupa 1 Northern Gateway සංස්කරණය

La Puerta del Norte es la mejor conservada de todas las puertas y fue la segunda que se erigió. Los numerosos paneles relatan varios eventos de la vida de Buda. Solo se muestra un panel atípico (pilar derecho, cara interior / panel superior) Extranjeros haciendo una dedicación en la Puerta Sur de la Estupa No 1.

La mejor conservada de las cuatro entradas es la norte, que aún conserva la mayoría de sus figuras ornamentales y da una buena idea del aspecto original de todas las puertas. Al igual que las otras puertas, la Puerta Norte está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

La tentación del Buda con Mara y sus hijas, y los demonios de Mara huyendo. Hacia el extremo izquierdo del panel está el árbol pipal en Bodh Gaya con un paraguas y serpentinas arriba, y, al frente, el trono de diamantes (Vajrasana) del Buda, en el que se sentó cuando resistió las tentaciones y amenazas de Mara, el Satanás del budismo, y cuando alcanzó la Budeidad. Los seres humanos y celestiales lo adoran. La figura a la izquierda es quizás Sujata, trayendo la comida que ella preparó para Gautama antes de que comenzara su última meditación antes de su iluminación. Cerca de la mitad del panel está Mara, sentada en un trono con asistentes alrededor, y avanzando desde él hacia el trono están sus hijas, quienes buscaban con sus halagos para seducir a Gautama de su propósito. En su otro lado, es decir, en la mitad derecha del panel, están las huestes de los demonios de Mara, personificando los vicios, las pasiones y los miedos de la humanidad. El vigor y el humor con que se retratan estos seres fantásticos es muy sorprendente, y mucho más contundente que cualquier cosa de la clase producida por los artistas del arte greco-budista de Gandhara. [101]
Véase también Derrota de Mara (en "La vida de Buda").

Derecha. La cara externa del lado derecho tiene la misma decoración de fondo, con las tres bandas verticales y la superposición de palmetas de llamas, y los ganchos sujetan guirnaldas, pero carece de los símbolos inferior y superior de la huella de Buda y el Shrivatsa decorado.

Gran milagro en Sravasti (también llamado milagro del árbol del mango, cuando el Buda camina en el aire).
En el centro, un árbol de mango con el trono del Buda al frente (el Buda, por supuesto, no está ilustrado). Alrededor del Buda hay un círculo de sus seguidores que llevan guirnaldas al árbol o en actitudes de adoración. Fue debajo de un árbol de mango que, según los textos pali, Buda realizó el gran milagro en Sravasti, cuando caminó en el aire, y las llamas brotaron de sus hombros y chorros de agua de sus pies. Pero aquí no hay una indicación definitiva del milagro. [102]

En el arte greco-budista antropomórfico (no anicónico) de Gandhara, el Buda simplemente se mostraría en su forma humana, elevándose levemente en el aire, con llamas brotando de sus pies y agua emanando de sus hombros.

El Jetavana en Sravasti, que muestra las tres residencias favoritas del Buda: el Gandhakuti, el Kosambakuti y el Karorikuti, con el trono del Buda al frente de cada uno. El rico banquero Anathapindika le regaló al Buda el jardín de Jetavana, quien lo compró por tantas piezas de oro como cubrirían la superficie del suelo. Por lo tanto, el primer plano del relieve se muestra cubierto con antiguas monedas indias (karshapanas), al igual que en el relieve similar en Bharhut, donde los detalles de las monedas son más evidentes. [102]

Stupa No3, puede representar el Paraíso de Indra (nandana), donde el placer y la pasión dominaban. [102]

Visita de Indra al Buda en la cueva de Indrasaila cerca de Rajagriha. En la parte superior del panel hay una cueva artificial que se asemeja en su fachada a muchos santuarios chaitya budistas excavados en la roca en la India occidental y central. Frente a la puerta está el trono que marca la presencia del Buda. Los animales que se asoman entre las rocas sirven para indicar la naturaleza salvaje del lugar. A continuación se muestra la compañía de Indra en actitudes de adoración, pero no es posible determinar cuál de estas figuras representa a Indra y cuál su músico Panchasikha que lo acompañó. [102]

Estos han sido llamados "extranjeros de apariencia griega" [104] vistiendo ropa griega completa con túnicas, capas y sandalias, típicas del traje de viaje griego, [78] y usando instrumentos musicales griegos y de Asia central (el aulos de flauta doble, o el cuernos Cornu como carnyx), posiblemente apuntando a los indo-griegos.
Otro extranjero bastante similar también se representa en Bharhut, el Bharhut Yavana, también vistiendo una túnica y una diadema real a la manera de un rey griego, y mostrando un triratna budista en su espada. [86] [87] La ​​parte superior del panel muestra divinidades celestiales celebrando la dedicación de la Stupa.

Estupa 1 Puerta del Este සංස්කරණය

La Puerta del Este describe eventos históricos durante la vida de Buda, así como varios milagros realizados por Buda. Fue la tercera puerta que se erigió.

Templo del árbol Bodhi en Bodh Gaya.
La iluminación del Buda ocurrió aquí bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, y Asoka construyó un trono de diamantes en el lugar, así como un templo para proteger el árbol Bodhi en su interior. Extendiéndose por sus ventanas superiores, se pueden ver las ramas del árbol sagrado. A derecha e izquierda del templo hay cuatro figuras en actitud de adoración, quizás los Reyes Guardianes de los Cuatro Cuartos (Lokapalas). [107]

El trono fue descubierto después de excavaciones cerca de la ubicación del árbol Bodhi en el siglo XIX, y ahora es venerado en el Templo Mahabodhi en Bodh Gaya.

En todo momento, el Buda no es visible (aniconismo), solo está representado por un camino en el agua, y su trono vacío en la parte inferior derecha. [107]

En primer plano, a la derecha, hay una choza de hojas (parna-sala) y un asceta en su umbral sentado en una estera, con las rodillas atadas con una banda y su cabello (jafa) retorcido en forma de turbante alrededor de su cabeza. . Evidentemente, es un Brahman que hace penitencia. Delante de él hay otro Brahman de pie y aparentemente informándole del milagro y cerca hay un pequeño altar de fuego y los instrumentos del sacrificio védico. A la izquierda está el río Nairanjana, en el que se baña otro asceta y del que extraen agua tres jóvenes novicias. [107]

En el relieve, este triple milagro está dramáticamente representado. En primer plano, a la derecha, un asceta brahmán tiene su hacha levantada para partir la madera, pero el hacha no descenderá hasta que Buda dé la palabra y luego vemos el hacha clavada en el tronco. De manera similar, un Brahman se ocupa de avivar el fuego en un altar, pero el fuego no arderá hasta que el Buda lo permita. Luego vemos que el altar se repite y las llamas arden sobre él. La tercera fase del milagro, la de la oblación, está indicada por la figura única de un Brahman sosteniendo una cuchara de oblación sobre un altar en llamas.
Las otras figuras de este panel, de dos novicios que traen madera y provisiones, son meros accesorios, mientras que la estupa del fondo, decorada con diseños de conchas y rodeada por una barandilla cuadrada, sirve para dar color local a la escena. [107]

a su hijo después de su regreso a Kapilavastu. [107]

En la parte superior se representa el sueño de Maya, la madre del Buda, también llamada la concepción del Bodhisattva. Se ve a Maya, la reina, acostada en un pabellón del palacio, y sobre ella desciende el Bodhisattva en forma de elefante blanco. Esta escena, bien conocida por todos los budistas, sirve para identificar la ciudad aquí representada como Kapilavastu.
Debajo hay una procesión real que recorre las calles de la ciudad y sale por la puerta. Esta es la procesión del rey Suddhodana, cuando salió al encuentro de su hijo a su regreso a Kapilavastu. Luego, en la parte inferior del panel, se representa el milagro que Buda realizó en esta ocasión al caminar en el aire y, en la esquina inferior izquierda, hay un árbol de banyan (nyagrodha) para significar el parque de banianos que Suddhodana presentado a su hijo. El Buda que camina en el aire está representado, como en la Puerta del Norte, por su paseo (chankrama) y sugerido por los rostros vueltos hacia arriba del rey y su séquito mientras miran con asombro el milagro. [107]

Cada uno de estos seis cielos o devalokas está representado por un piso de un palacio, el frente del cual está dividido por pilares en tres tramos, los pilares en los pisos alternos son lisos o provistos de elaborados capiteles persepolitas. En la bahía central se sienta un dios, como un rey indio, sosteniendo un rayo (vajra) en su mano derecha y un frasco que contiene néctar (amrita) en su izquierda. Detrás de él están sus mujeres asistentes sosteniendo el paraguas real (Muttra) y el batidor de moscas (chauri). En la bahía a su derecha, sentado en un asiento ligeramente más bajo, está su virrey (uparaja) ya su izquierda están los músicos y bailarines de la corte. Con ligeras variaciones, las mismas figuras se repiten en cada uno de los seis cielos. Tal vez nada podría dar una mejor idea de la monotonía del placer en los cielos budistas que la uniformidad de estas reiteraciones.
El panel más alto de todos, con dos figuras sentadas en una terraza y asistentes detrás, se trata de manera muy diferente al Devalokas de abajo y parece representar el más bajo de los Brahmaloka, que según las ideas budistas se elevan por encima de los cielos inferiores. [108]

Stupa 1 Western Gateway සංස්කරණය

La Puerta Occidental de la Estupa 1 es la última de las cuatro puertas de la Gran Estupa que se ha construido.

Al igual que las otras puertas, la Puerta Oeste está compuesta por dos pilares cuadrados coronados por capiteles, que a su vez sostienen una superestructura de tres arquitrabes con extremos en voluta. [96]

Asedio de Kushinagara por los siete reyes. Esta es otra representación de "La guerra de las reliquias" (ver el arquitrabe de Southern Gateway). Aquí los siete pretendientes rivales, que se distinguen por sus siete paraguas reales, avanzan con sus ejércitos hacia la ciudad de Kushinagara, cuyo asedio aún no ha comenzado. La figura real sentada en el extremo izquierdo del arquitrabe puede representar al jefe de las Mallas dentro de la ciudad. Las figuras principescas en el relieve correspondiente en el extremo derecho parecen ser repeticiones de algunos de los pretendientes rivales. [109]

Cruce milagroso del Ganges por el Buda cuando dejó Rajagriha para visitar Vaisali (permanencia parcial). Solo queda la parte superior de este panel, pero parece representar el cruce milagroso del Ganges por el Buda cuando salió de Rajagriha para visitar Vaisali.
La parte inferior del panel parece haber sido cortada cuando el Coronel Cole restauró la entrada. El panel se muestra completo en la ilustración de Maisey en Sanchi y sus restos (Placa XXI) [112] [111]
Ver también: El Buda instruye a los monjes de Vaisali (en "La vida de Buda")

El deva con la cabeza gigante, montado sobre el elefante o sobre el león a la derecha del panel, probablemente sea Indra o Brahma. La interpretación de las tres figuras afligidas de pie en tres lados del trono en primer plano es problemática. En la escena de Mahabhinishkramana en el East Gateway ya hemos visto que el artista insertó un árbol de jambu en el medio del panel, para recordar al espectador la primera meditación del Bodhisattva y el camino por el que lo condujo. Entonces, aquí, estas tres figuras, que son sorprendentemente similares a los tres Yakshas afligidos en la escena Mahdbhinishkramana y probablemente fueron ejecutadas por la misma mano, pueden ser un recordatorio de la Gran Renuncia que condujo al logro de la Budeidad, la puerta detrás del ser. también un recordatorio de la puerta de entrada de Kapilavastu. [109]
Véase también: Siddhartha se convierte en Buda (en "La vida de Buda").

Devadatta, el celoso y malvado primo del Buda, era en esa vida uno de los monos y, pensando que era una buena oportunidad para destruir a su enemigo, saltó sobre la espalda del Bodhisattva y le rompió el corazón. El rey, al ver la buena acción del Bodhisattva y arrepentirse de su propio intento de matarlo, lo atendió con gran cuidado cuando estaba muriendo y luego le dio las exequias reales.
Por el panel del relieve fluye, de arriba a abajo, el río Ganges. A la izquierda, en la parte superior, está el gran árbol de mango al que se aferran dos monos, mientras que el rey de los monos se extiende a través del río desde el árbol de mango hasta la orilla opuesta, y sobre su cuerpo ya se han escapado algunos monos. las rocas y las selvas más allá. En la parte inferior del panel, a la izquierda, está el rey Brahmadatta a caballo con sus soldados, uno de los cuales con arco y flecha apunta hacia arriba al Bodhisattva. Más arriba en el panel se repite la figura del rey, sentado debajo del árbol de mango y conversando con el Bodhisattva moribundo, quien, según la historia de Jataka, le dio al rey un buen consejo sobre los deberes de un jefe. [109]

árbol, vienen Indra y Brahma, montados en criaturas parecidas a leones. Se utiliza un método convencional para representar las nubes bajo los pies de los dioses en primer plano y entre las figuras en la parte superior del panel. Tienen la apariencia casi de rocas con llamas brotando de ellas. [109]

Stupa 3 Southern Gateway සංස්කරණය

La puerta de entrada de la Estupa n. ° 3 es la última de todas las puertas de entrada de Satavahana que se construyeron en Sanchi. Está ubicado al sur inmediato de la Estupa No 3, es más pequeño que las cuatro puertas de entrada que rodean la Gran Estupa. También es un poco más antiguo y, en general, data del siglo I d.C.

Héroe con diadema luchando con un Makara.

La reina Maya ilustrada por elefantes.

El Buda representado por el Dharmacakra.

Genios entre follaje formando pergaminos. Este tipo de pergaminos generalmente se considera de origen helenístico y también se usaron ampliamente en el arte greco-budista de Gandhara. [114] [115]

El Buda representado por el Dharmacakra.

Hombres y mujeres en elefantes.

Hombres y mujeres en elefantes.

Deidad guardiana o devoto del panel inferior Dvarapala.

Posiblemente demonios, o el ataque de Mara.

Deidad guardiana o devoto del panel inferior Dvarapala.

Nuevamente, la variedad y el detalle de los paneles de los pilares es mucho menor que en la Gran Estupa. Sin embargo, el primer panel es extremadamente interesante, ya que muestra la adoración de lo que parece el pilar de Ashoka en la Puerta Sur de la Gran Estupa. Luego, otros devotos simplemente se alinean en el segundo y tercer panel de abajo.

12 වන සියවස තෙක්ම මෙම සංකීර්ණය වෙත තවත් ස්තූප සහ වෙනත් බෞද්ධ ගොඩනැගිලි ගණනාවක්ම ඉදි විය.

බටහිර ක්ෂත්‍රපයෝ සංස්කරණය

ක්‍රි.පූ. / ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස්වල සාංචි ප්‍රදේශයේ සාතවාහන පාලනය පැවති බවට සාතකර්ණී නමයෙන් නිකුත් කළ වීදිශා, උජ්ජෛන් සහ ඒරාන් ප්‍රදේශවලින් හමුවූ සාතවාහන තඹ කාසි මෙන්ම, ස්තූප අංක 1 හි දකුණු තොරණෙහි වූ සාතකර්ණී සෙල්ලිපිය සාක්ෂ්‍ය සපයයි. [116]

ඉන් මඳ කලකට පසුව, මෙම ප්‍රදේශය සිතියානු බටහිර ක්ෂත්‍රපයන්ගේ, විශේෂයෙන් නාහපාන (ක්‍රි.ව. 120) රජුගේ ග්‍රහණයට නතු විය. [117] ඉන් අනතුරුව නිසැකැවම එය පළමුවන රුද්‍රදාමන් (ක්‍රි.ව. 130-150) පාලනයට නතුවූ බව ඔහුගේ ජුනාගාධ් අභිලේඛන මඟින් පෙනී යයි. [116] සාතවාහනයන් මඳ කලකට සිය පාලනය බලය ‍යළි ලබාගන්නට සමත් වුවද, ක්‍රි.ව. 3 වන සියවසේ මැද භාගය වන විට බලය නැවතත් දෙවන රුද්‍රසේන (ක්‍රි.ව. 255-278) යටතේ බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් සතු විය. බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් 4 වන සියවස තෙක් බලයේ රැඳී සිටි බව අවට වූ කානකේර්හා අභිලේඛනය අනුව පෙනේ. [116] Por lo tanto, parece que el Imperio Kushan no se extendió al área de Sanchi, y las pocas obras de arte Kushan encontradas en Sanchi parecen provenir de Mathura. [116] En particular, algunas estatuas Mathura en nombre del gobernante Kushan Vasishka (247-267 EC) se encontraron en Sanchi. [118] [119]

Guptas සංස්කරණය

Los siguientes gobernantes del área fueron los Guptas. [116] Las inscripciones de un Chandragupta II victorioso en el año 412-423 EC se pueden encontrar en la barandilla cerca de la Puerta Este de la Gran Estupa. [120]

"El glorioso Candragupta (II), (.) Que proclama en el mundo el buen comportamiento de la gente excelente, es decir, los dependientes (del rey), y que ha adquirido estandartes de victoria y fama en muchas batallas"

El Templo 17 es uno de los primeros templos independientes (siguiendo los grandes templos de cuevas de la arquitectura india excavada en la roca), ya que data del período Gupta temprano (probablemente el primer cuarto del siglo V d.C.). Puede haber sido construido para uso budista (lo cual no es seguro), pero el tipo del que representa una versión muy temprana iba a ser muy significativo en la arquitectura de los templos hindúes. [123] Consiste en un santuario cuadrado de techo plano con un pórtico y cuatro pilares. El interior y tres lados del exterior son sencillos y sin decoración, pero el frente y los pilares están elegantemente tallados, lo que le da al templo una apariencia casi "clásica", [121] similar a los templos cavernosos excavados en la roca del siglo II de las Cuevas de Nasik. Las cuatro columnas son más tradicionales, los ejes octogonales se elevan desde bases cuadradas hasta capiteles de campana, coronados por grandes bloques de ábaco tallados con leones espalda con espalda. [124]

Junto al Templo 17 se encuentra el Templo 18, el marco de un templo de chaitya-hall absidal en su mayoría del siglo VII, nuevamente quizás budista o hindú, que fue reconstruido sobre una sala anterior. Probablemente estaba cubierto por un techo de madera y paja. [125]

Cerca de Northwern Gateway también se solía colocar un pilar Vajrapani. Otro pilar de Padmapani solía estar de pie, y la estatua se encuentra ahora en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Pilar León No 26 සංස්කරණය

El pilar No26 se encuentra un poco al norte del pilar Sunga No25. Pertenece a la era temprana de Gupta. Aparte de su diseño, se distingue de los otros pilares del sitio por la calidad y el color inusuales de su piedra, que es más dura que la que se extrae normalmente en la colina Udayagiri, y de un tono beige pálido salpicado y veteado de amatista. En Sanchi, esta variedad particular de piedra se usó solo en monumentos del período Gupta. Este pilar tenía aproximadamente 22 pies y 6 pulgadas de altura y estaba compuesto de solo dos piezas, una que comprende el eje circular y la base cuadrada, la otra el capitel de la campana, el cuello, los leones y el chakra de la coronación. En el lado noroeste de la sección más baja, que todavía está in situ, hay una breve inscripción mutilada en caracteres de Gupta que registra el regalo del pilar por un viharasvamin (maestro de un monasterio), hijo de Gotaisimhabala. [126]

Como era habitual con los pilares de la era Gupta, la base cuadrada se proyectaba sobre el nivel del suelo, la proyección en este caso era de 1 pie y 2 pulgadas, y estaba encerrada por una pequeña plataforma cuadrada. El capitel de león de este pilar es una débil imitación del que coronaba el pilar de Asoka, con la adición de una rueda en la cima y con algunas otras variaciones de detalle. Por ejemplo, el cuello del cable sobre el capitel de la campana se compone de una serie de hilos unidos con una tira. Además, los relieves del ábaco circular consisten en pájaros y lotos de tamaños desiguales dispuestos de manera irregular, no con la precisión simétrica del arte indio anterior. Finalmente, estos leones, como los de los pilares de la Puerta Sur, cuentan con cinco garras en cada pie, y su modelado muestra poco respeto por la verdad y poco arte. [126]

Ha habido mucha confusión sobre la datación de estos pilares, ya que a menudo se presentaba desde el principio como un pilar de Ashoka. El propio Marshall describe el pilar como el primer Imperio Gupta en términos convincentes, ya sea desde el punto de vista del material, la técnica o el arte. [126] La División de Fotografía del Gobierno de la India lo describe en esta imagen como "Un pilar de Asoka y su capitel de león roto cerca de la entrada sur de la Gran Estupa". [7]. La British Library Online también lo describe como Mauryan del siglo III a. C., aunque probablemente haya pegado el texto original del siglo XIX [8]. Sachim Kumar Tiwary en Pilares monolíticos del período Gupta, afirma una fecha de Gupta. [127] El Museo Arqueológico de Sanchi le da una fecha de 600 EC, lo que incluso lo colocaría más allá del período Gupta propiamente dicho, en el momento de la dinastía Gupta posterior. [128]

35 ස්තම්භය

El enorme pilar cerca de North Gateway, numerado 35 en el plan, fue erigido durante el período Gupta. Cada característica, ya sea estructural, estilística o técnica, es típica de la mano de obra de Gupta. La mayor parte del pozo ha sido destruido, pero el tocón aún permanece in situ y los cimientos están intactos. También la forma de la plataforma alrededor de su base es suficientemente clara, y el capitel y la estatua que se dice que sostenía están relativamente bien conservados. Lo que queda del eje es de 9 pies de largo, de los cuales 3 pies y 10 pulgadas, medidos desde la parte superior, son circulares y lisos, y el resto, que constituye la base, cuadrado y desbastado. En la época de Gupta, era una práctica común mantener cuadradas las bases de tales columnas monolíticas, mientras que las de la época de Maurya eran invariablemente circulares. Las columnas del período Maurya se distinguen por su exquisito acabado y su superficie muy pulida, pero en este caso el revestimiento de la piedra no se caracteriza por un acabado tan brillante. [129]

El capitel persepolitano y el ábaco cuadrado ornamentados con una balaustrada en relieve están cortados enteros de un solo bloque de piedra. También lo es la estatua que se encontró junto al capitel y que se cree que perteneció al mismo pilar. Esta estatua representa a un hombre vestido con un dhoti y adornado con brazaletes, aretes, collar enjoyado y tocado. El cabello cae en rizos sobre los hombros y la espalda, y debajo de él, en la parte posterior, caen las puntas de dos cintas. [129] Se cree que la estatua representa a Vajrapani. La atribución a Vajrapani está indicada por el trozo de un trueno vajra en la mano derecha y un halo de 24 rayos. [130] La dedicación del pilar Vajrapani también se menciona en una inscripción del siglo V. [131]

Una característica interesante de la imagen es el halo que está perforado con doce pequeños agujeros dispuestos uniformemente alrededor de su borde. Es evidente que el halo es demasiado pequeño en proporción al tamaño de la estatua, y estos agujeros sin duda estaban destinados a la fijación de los rayos exteriores, que probablemente estaban hechos de cobre dorado, el resto de la estatua en sí posiblemente estaba pintada o pintada. dorado. Esta estatua se encontraba en la cima del pilar y es una obra del período Gupta. [129] La estatua se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Sanchi y se atribuye al siglo V EC. [132]

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (ගුප්ත විහාරය).

බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් (මහා ස්තූපය).

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (මහා ස්තූපය).

ස්තම්භය 34 හි තිබූ පියපත් සහිත් සිංහ ස්තම්භ ශීර්ෂය (නැතිවූ).

Tras la destrucción de los Guptas por los Alchon Huns, y con el declive del budismo en la India, la creación artística budista en Sanchi se ralentizó.

El templo 45 fue el último templo budista construido entre mediados y finales del siglo IX. [134] Otro punto a señalar es que en ese momento los monumentos estaban encerrados dentro de un muro.

Con el declive del budismo en la India, los monumentos de Sanchi dejaron de usarse y cayeron en mal estado. En 1818, el general Taylor de la Caballería de Bengala registró una visita a Sanchi. En ese momento los monumentos se dejaron en relativamente buenas condiciones. Aunque la jungla había cubierto el complejo, varias de las Puertas todavía estaban en pie, y Sanchi, al estar situado en una colina, había escapado del ataque de los conquistadores musulmanes que habían destruido la cercana ciudad de Vidisha (Bhilsa) a solo 5 millas de distancia. [135]

Aunque los artesanos iniciales de los relieves de piedra en Sanchi parecen haber venido de Gandhara, con los primeros relieves tallados en la Estupa de Sanchi No 2 alrededor del año 115 a. C., [27] el arte de Sanchi se desarrolló a partir de entonces considerablemente en el siglo I a. se cree que es anterior a la floración del arte greco-budista de Gandhara, que prosiguió floreciendo hasta alrededor del siglo IV d.C. El arte de Sanchi se considera así como el antepasado de las formas didácticas del arte budista que le seguirían, como el arte de Gandhara. [136] También es, con Bharhut, el más antiguo. [137]

A medida que Gandhara adoptó los relieves didácticos budistas, el contenido evolucionó un poco junto con el surgimiento del budismo Mahayana, una comprensión más teísta del budismo. Primero, aunque muchos de los temas artísticos siguieron siendo los mismos (como el sueño de Maya, La Gran Partida, los ataques de Mara), muchas de las historias de las vidas anteriores de Buda fueron reemplazadas por historias aún más numerosas sobre los Bodhisattvas de la época. Panteón Mahayana. [136] En segundo lugar, otra diferencia importante es el tratamiento de la imagen del Buda: mientras que el arte de Sanchi, por detallado y sofisticado que sea, es anicónico, [138] el arte de Gandhara agregó ilustraciones del Buda como un hombre vestido con trajes griegos. ropa de estilo para jugar un papel central en sus relieves didácticos. [139] [140]

Se conoce la presencia de griegos en Sanchi o cerca de allí en ese momento (el embajador indo-griego Heliodorus en Vidisha alrededor del año 100 a. en Sanchi [83]), pero los detalles más precisos sobre los intercambios o las posibles rutas de transmisión son esquivos.

Sanchi y el arte greco-budista de Gandhara
El sueño de maya La gran partida El ataque de Mara Iluminación El Buda predicando
Sanchi
(1er c. AEC / CE)

El sueño de Maya de un elefante blanco.

El Buda, bajo el paraguas del carro, no está ilustrado.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.

El Buda está simbolizado por un trono vacío.
Arte greco-budista de Gandhara
(1o c.CE-4o c.CE)

Ilustración muy similar de Gandhara.

El Buda en persona abandona la ciudad.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El Buda se ilustra de forma centralizada.

El general Henry Taylor (1784–1876), oficial británico en la Tercera Guerra Maratha de 1817–1819, fue el primer historiador occidental conocido en documentar en 1818 (en inglés) la existencia de la Estupa Sanchi. El sitio estaba en un estado de abandono total. Sir Herbert Maddock rompió torpemente la Gran Estupa en 1822, aunque no pudo llegar al centro, y luego la abandonó. [141] Alexander Cunningham y Frederick Charles Maisey hicieron el primer estudio y excavaciones formales en Sanchi y las estupas circundantes de la región en 1851. [142] [141] Los arqueólogos aficionados y los buscadores de tesoros devastaron el sitio hasta 1881, cuando se realizó el trabajo de restauración adecuado. iniciado. Entre 1912 y 1919, las estructuras fueron restauradas a su condición actual bajo la supervisión de Sir John Marshall. [143]

Los europeos del siglo XIX estaban muy interesados ​​en la Stupa que fue construida originalmente por Ashoka. French solicitó el permiso de Shahjehan Begum para llevarse la puerta oriental, que estaba bastante bien conservada, a un museo en Francia. Los ingleses, que se habían establecido en la India, principalmente como fuerza política, también estaban interesados ​​en llevarlo a Inglaterra como museo. Quedaron satisfechos con las copias en yeso que se prepararon cuidadosamente y el original permaneció en el sitio, que forma parte del estado de Bhopal. El gobierno de Bhopal, Shahjehan Begum y su sucesor, el sultán Jehan Begum, proporcionaron dinero para la preservación del sitio antiguo. John Marshall, Director General del Estudio Arqueológico de la India de 1902 a 1928, reconoció su contribución dedicando sus importantes volúmenes sobre Sanchi al Sultán Jehan. Ella había financiado el museo que se construyó allí. Como una de las piezas arquitectónicas y culturales budistas más antiguas e importantes, ha transformado drásticamente la comprensión de la India primitiva con respecto al budismo. Ahora es un maravilloso ejemplo del sitio arqueológico cuidadosamente conservado por el Servicio Arqueológico de la India. El lugar de Sanchi Stupa en la historia y la cultura de la India se puede medir por el hecho de que el Banco de la Reserva de la India introdujo nuevos billetes de 200 rupias indias con Sanchi Stupa en 2017.

Sin embargo, dado que Sanchi permaneció casi intacto, solo se pueden encontrar pocos artefactos de Sanchi en el Museo Occidental: por ejemplo, la estatua de Gupta de Padmapani se encuentra en el Museo Victoria y Alberto de Londres, y uno de los Yashinis se puede ver en el Museo Británico.

Hoy, alrededor de cincuenta monumentos permanecen en la colina de Sanchi, incluidas tres estupas principales y varios templos. Los monumentos se han incluido entre otros monumentos famosos en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1989.

Los relieves de Sanchi, especialmente los que representan ciudades indias, han sido importantes para intentar imaginar cómo son las antiguas ciudades indias. Muchas simulaciones modernas se basan en las ilustraciones urbanas de Sanchi. [144]

Gran Stupa, Eastern Gateway, en 1875.

Great Stupa, Northern Gateway en 1861.

Una visión de la vida de la corte india antigua, utilizando motivos de Sanchi (grabado en madera, 1878).

මේසී සහ කනිංහැම් විසින් සොයාගත් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අස්ථි අවශේෂ සහ ධාතු කරඬු බෙදා සිහිවටන ලෙස එංගලන්තය වෙත රැගෙන යන ලදී. [145] මේසීගේ පවුල විසින් මෙම වස්තූන් වික්ටෝරියා සහ ඇල්බට් කෞතුකාගාරය වෙත අලෙවි කළ අතර, ඒවා එහි දිගු කාලයක් පැවතිණි. මහාබෝධි සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් එංගලන්තය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ විසූ බෞද්ධයෝ ඒවා නැවත භාරදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියහ. ඒ අනුව සාරිපුත්ත සග මොග්ගල්ලාන රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතූන් කිහිපයක් 1947 දී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන ලද අතර, ඒවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත විය. [146] ශ්‍රී ලංකාව තුළ අති විශාල ජනකායකගේ වන්දනාවට එම ධාතූන් පාත්‍ර විය. කෙසේනමුත් පසුව ඒවා ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය අතර, 1952 දී මෙම ධාතූන් තැන්පත් කිරීමට "චේතියගිරි විහාරය" නමින් නව විහාරයක් තනවන ලදී. [147] ජාතිකවාදී දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බැලීමේ දී, මෙමඟින් ඉන්දියාව තුළ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය නිල වශයෙන් නැවත ස්ථාපිත කිරීම සනිටුහන් කරයි. ඇතැම් ධාතූන් බුරුමය විසින් ලබාගන්නා ලදී. [148]

සාංචියේ, විශේෂයෙන්ම ස්තූප අංක 1, හි බ්‍රාහ්මී අභිලේඛන විශාල සංඛ්‍යාවක් හමුවේ. ඉන් බොහෝමයක් ප්‍රදානයන් පිළිබඳ සඳහන් කුඩා සෙල්ලිපි වුවද, එහි විශාල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් පවතියි. 1837 දී ජේම්ස් ප්‍රින්සෙප් විසින් එහි බොහෝ අභිලේඛන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර ද්විත්වයකින් අවසන් වන බව හඳුනා ගත්තේ ය. එම අක්ෂර ද්විත්වය "දානං" (දානය) යැයි ප්‍රින්සෙප් සලකා ඇත. මෙය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කියවා තේරුම් ගැනීමට මඟපෑදී ය. [151] [152]

දානයන් පිළිබඳ වාර්තා විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී [153] ඉන් බොහෝ දායකයන් ප්‍රදේශයේම වැසියන් (නගර පිළිබඳ සඳහන් නොමැති) බැව් පෙනේ. ඉන් සමහරෙක් උජ්ජයින්, වීදිශා, කුරාර, නදීනගර්, මහිසති, කුර්ඝාර, භෝගවදන් සහ කංදගීගාම් වැනි ප්‍රදේශවලින් වෙති. සාංචියෙන් යවන (ඉන්දු-ග්‍රීක) [80] දායකයන් පිළිබඳ අභිලේඛන තුනක් හමුවී ඇති අතර, ඉන් වඩාත්ම පැහැදිළි අභිලේඛනයෙහි "සෙටපථියස යෝනස දානං"(" සෙටපථ හි යෝනයන්ගේ දානය ") ලෙස සඳහන් වේ. සෙටපථ නගරය මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැත. [83]


Libros destacados

Un Cuenta American Widow & rsquos de sus viajes a Irlanda en 1844 y ndash45 en vísperas de la Gran Hambruna:

Navegando desde Nueva York, se propuso determinar la condición de los irlandeses pobres y descubrir por qué tantos estaban emigrando a su país de origen.

Los recuerdos de la Sra. Nicholson y rsquos de su gira entre los campesinos revelador y agarre hoy dia.

El autor regresó a Irlanda en 1847 & ndash49 para ayudar con alivio de la hambruna y registró esas experiencias en el lugar horroroso:

Annals of the Famine in Ireland es la secuela de Asenath Nicholson de Welcome to the Stranger de Irlanda. La impávida viuda estadounidense regresó a Irlanda en medio de la Gran hambruna y ayudó a organizar el socorro para los indigentes y hambrientos. Su cuenta es no una historia de la hambruna, pero testimonio personal de testigos presenciales al sufrimiento que causó. Por esa razón, transmite la realidad de la calamidad de una manera mucho más reveladora. El libro también está disponible en Kindle.

The Ocean Plague: or, A Voyage to Quebec in an Irish Emigrant Vessel se basa en el diario de Robert Whyte quien, en 1847, cruzó el Atlántico desde Dublín a Quebec en un Barco de emigrantes irlandeses. Su relato del viaje proporciona un testimonio inestimable de testigos presenciales de la trauma y tragedia que muchos emigrantes tuvieron que afrontar en el camino a sus nuevas vidas en Canadá y America. El libro también está disponible en Kindle.

El escocés-irlandés en América cuenta la historia de cómo el raza resistente de hombres y mujeres, que en América llegó a ser conocido como el & lsquoScotch-Irish & rsquo, se forjó en el norte de Irlanda durante el siglo XVII. Relata las circunstancias bajo las cuales el gran éxodo al Nuevo Mundo comenzaron, las pruebas y tribulaciones que enfrentaron estos duros pioneros estadounidenses y la influencia duradera que llegaron a ejercer sobre la política, la educación y la religión del país.


COMPUESTO FIRE ENGULFS WACO

A mediados de abril, después de que los eruditos religiosos se acercaron a Koresh a través de una discusión radial sobre las enseñanzas de Apocalipsis, Koresh envió un mensaje a través de su abogado anunciando que había recibido una palabra de Dios y que estaba escribiendo su mensaje sobre los Siete Sellos con los que saldría. sus seguidores cuando terminó.

El FBI, poco convencido, decidió actuar para poner fin al asedio. Aunque inicialmente reacia, la procuradora general Janet Reno terminó aprobando un plan para disparar gas CS (una forma de gas lacrimógeno) al complejo de Mount Carmel para tratar de expulsar a los davidianos. Justo después de las 6 de la mañana del 19 de abril de 1993, los agentes del FBI utilizaron dos tanques especialmente equipados para penetrar en el recinto y depositar unos 400 contenedores de gas en su interior.

Poco después de que terminó el ataque, alrededor de las 12 pm, se produjeron varios incendios simultáneamente alrededor del complejo y se escucharon disparos en el interior. Las preocupaciones de seguridad impidieron que los bomberos ingresaran al Monte Carmelo de inmediato, y las llamas se extendieron rápidamente y envolvieron la propiedad.

Aunque nueve Davidianos pudieron escapar, los investigadores luego encontraron 76 cuerpos dentro del complejo, incluidos 25 niños. Algunos de ellos, incluido Koresh, tenían heridas de bala fatales, lo que sugiere suicidio o asesinato-suicidio.


Carlos II (1660 y # 8211 1685)

Después de la ejecución de su padre en 1649, Carlos asumió el título de Carlos II de Inglaterra y fue reconocido formalmente como Rey de Escocia e Irlanda.

En 1651 dirigió una invasión a Inglaterra desde Escocia para derrotar a Cromwell y restaurar la monarquía. Fue derrotado y huyó a Francia, donde pasó los siguientes ocho años.

En 1660 fue invitado por el parlamento a regresar a Inglaterra como rey Carlos II. Este evento se conoce como la Restauración.

Es conocido como el & # 8216Merry Monarch & # 8217 debido a su amor por las fiestas, la música y el teatro y su abolición de las leyes aprobadas por Cromwell que prohibían la música y el baile.

Carlos era extravagante con el dinero y se vio obligado a casarse con la portuguesa Catalina de Braganza por la gran dote que aportaría. Continuó teniendo problemas de dinero y se alió a Inglaterra con Francia, una medida que condujo a la guerra con los holandeses y la adquisición de Nueva Amsterdam (ahora Nueva York) para Inglaterra. Carlos II murió en 1685.


Joás rey de Judá

El nuevo rey, Joás, tenía solo siete años, por lo que el sumo sacerdote gobernó en su lugar, y bajo su sabia administración, "todo el pueblo de la tierra se regocijó". Ahora parecía que con dos reyes como Joás y Jehú, los reinos de Judá e Israel debían prosperar durante mucho tiempo, pero, como veremos, su felicidad pronto llegó a su fin.

Jehú fue el primero en relajar sus esfuerzos por reformar a su pueblo, y cuando también él finalmente se hundió en la idolatría, el rey de Siria lo hizo sufrir por sus pecados, que invadió su reino. Cuando Jehú murió, fue sucedido por su hijo Joacaz. Este rey también pecó, por lo que se vio obligado a luchar contra Siria durante su reinado de diecisiete años.

Durante este tiempo, el reino de Judá prosperó bajo el gobierno de Joás. Aconsejado por el sumo sacerdote, este rey no solo destruyó todos los ídolos, sino que se comprometió a reparar el templo y hacer nuevos vasos para reemplazar los que Atalía había tomado para el servicio de Baal. Se pidió a todo el pueblo que diera dinero para este propósito, y para que nadie supiera cuánto daba cada hombre, el rey hizo el primer cofre de dinero, que se colocó a la puerta del templo. Había una rendija en la tapa de esta caja, que se abría todos los días, cuando se contaba el dinero y se entregaba al hombre que estaba a cargo de las reparaciones.

Joás reinó cuarenta años, y mientras mantuvo la religión de sus padres, el reino prosperó, pero cuando comenzó a adorar ídolos, surgieron problemas. Zacarías, su hermano adoptivo, que ahora era sumo sacerdote, una vez regañó a Joás por adorar ídolos. Esta reprimenda enfureció tanto al rey que mandó apedrear al sacerdote hasta la muerte, aunque una vez lo había amado mucho.

Como castigo por este crimen, el Señor permitió que el rey de Siria entrara en Jerusalén y se llevara los tesoros del palacio y el templo. El enemigo causó mucho sufrimiento al pueblo de Judá, que estaba enojado con Joás por traerles tanta desgracia. Algunos de ellos incluso olvidaron que él era su rey y permitieron que sus propios sirvientes lo asesinaran después de que los sirios se hubieran ido.

A Joás le sucedió su hijo Amasías, quien, en general, era un rey justo. Castigó a los hombres que habían asesinado a su padre, pero perdonó a sus familias. Este fue un acto de misericordia muy inusual en ese momento porque, en general, cuando un hombre hacía algo malo, su familia también sufría.

Cuando estaba a punto de hacer la guerra contra los edomitas, Amasías contrató a algunos soldados israelitas para aumentar su ejército. Pero un profeta le advirtió que no los guardara, por lo que envió a estos hombres y, con solo sus propias tropas, derrotó al enemigo y tomó su capital.

Pero aunque Amasías había obedecido al profeta una vez, pronto lo desobedeció al ofrecer un sacrificio al ídolo principal de los edomitas. Debido a que hizo esto, tuvo muchos problemas y finalmente cayó en manos del rey de Israel, que se llamaba Joás, como el padre de Amasías.

Joás de Israel no solo tomó prisionero a Amasías, sino que entró en Jerusalén a través de una brecha en el muro. Luego, cuando hubo tomado todos los tesoros del templo y el palacio, permitió que Amasías continuara reinando, lo que hizo durante los siguientes quince años. Al final de ese tiempo, su gente había aprendido a odiarlo tanto que lo mataron después de que huyó aterrorizado de su capital.

Mientras tanto, después de la muerte de Jehú, el reino de Israel había sido gobernado por Joacaz y los Joás que tomaron Jerusalén, como acabamos de ver. Al enterarse de que Eliseo estaba muy enfermo, este rey fue a visitarlo una vez. Cuando vio que el profeta estaba a punto de morir, comenzó a llorar amargamente, pero Eliseo no prestó atención a sus lágrimas y le dijo que tomara su arco y flechas.

Poniendo su mano moribunda sobre la mano de Joás, Eliseo le ordenó que disparara una flecha por la ventana. Luego, después de que el rey golpeó el suelo tres veces con una flecha, el profeta le dijo que ganaría la misma cantidad de victorias sobre los sirios. Esta profecía se hizo realidad, y fue solo después de haber ganado varias ciudades que Joás murió y su hijo Jeroboam II. comenzó a reinar sobre las diez tribus.

Este Jeroboam fue el decimotercer rey de Israel, y durante su largo reinado de cuarenta y un años, su pueblo fue muy feliz. Él ganó para ellos toda la tierra al este del Jordán que estaba en manos de los sirios, e incluso fue a atacar la gran ciudad de Damasco.


Ver el vídeo: Hoteles con encanto Los Siete Reyes Pirineos (Diciembre 2021).